Privacyverklaring

Hoe gaat de Raad van State om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een van onze brochures opvragen? Of wilt u gebruik maken van onze e-mailservice of de abonnementenservice? Dan kunt u uw persoonsgegevens in het desbetreffende formulier op de website invullen. Bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of postadres. Bij de verschillende formulieren staat aangegeven welke gegevens de Raad van State gebruikt en met welk doel.

De Raad van State gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens die u via onze website verstrekt. De Raad van State gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de Raad van State deze gegevens niet om u ook andere brochures of publicaties toe te zenden. De Raad van State bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing als er via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de naleving van de wet.

Cookiebeleid

Sinds juni 2012 is de nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden. Wij zijn daarom verplicht om aan iedere bezoeker van deze website toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. Raadvanstate.nl maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor een online gebruikersenquête.

Wat zijn cookies en waar dienen ze voor?

Cookies zijn kleine computerbestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op, zoals bijvoorbeeld naam, adres of leeftijd. Ze onthouden alleen uw voorkeuren in interesses op basis van uw surfgedrag. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment verwijderen via uw browser. Raadvanstate.nl maakt geen gebruik van cookies voor commerciële doeleinden.

Welke cookies gebruikt Raadvanstate.nl?

Deze website maakt gebruik van cookies voor onderzoek naar websitegebruik. De cookies geven algemene informatie over wat u doet op de website. Welke pagina's bezoekt u, in welke volgorde en welke zoektermen gebruikt u? Met deze gegevens zijn webstatistieken te maken die ons helpen om de website nog gebruiksvriendelijker en beter te maken. Nogmaals: deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze zijn niet te herleiden naar wie u bent. Raadvanstate.nl verzamelt de gegevens met Piwik.

Vergelijkbaar zijn cookies die we incidenteel gebruiken om online enquêtes te houden. Bezoekers worden dan slechts één keer gevraagd of zij willen deelnemen aan een gebruikersonderzoek.

Wat gebeurt er als ik geen cookies accepteer?

Op Raadvanstate.nl heeft u de keuze om cookies te accepteren of dit niet te doen. In beide gevallen wordt u doorgeleid naar de website van de Raad van State en wordt u de toegang niet ontzegd. Wanneer u cookies niet accepteert, zal de website nog steeds volledig functioneren. De Raad van State krijgt dan echter geen waardevolle inzichten in het gebruik van de website om deze verder te verbeteren. Wij stellen het uiteraard op prijs als u wel toestemming geeft voor het plaatsen van cookies.

Cookievoorkeur aanpassen

Heeft u uw voorkeur aangegeven, maar wilt u deze aanpassen? Dan kunt u uw cookievoorkeur veranderen.