Wekelijks op woensdagochtend doet de Afdeling bestuursrechtspraak in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken een selectie van deze uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina. Elke woensdagochtend vanaf 10.15 uur kunt u de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Een overzicht van alle uitspraken die worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

19 uitspraken gevonden

ECLI:NL:RVS:2019:505 | 201508668/2/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Schorsende werking en toeslagen
Uitspraak over het besluit van de Belastingdienst/Toeslagen om de huur- en zorgtoeslag terug te vorderen die een Irakese vreemdeling in 2012 heeft ontvangen. Volgens de Belastingdienst/Toeslagen had de man in 2012 geen rechtmatig verblijf meer in Nederland en had hij daarom geen recht op huur- en zorgtoeslag. De man kwam tegen dat besluit eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Volgens hem heeft hij wel recht op een tegemoetkoming in zijn zorg- en huurkosten, zolang het hoger beroep over zijn asielvergunning nog loopt. Zijn asielvergunning is ingetrokken, en hij heeft tegen die intrekking hoger beroep ingesteld. De man vindt dat het instellen van dat hoger beroep automatisch schorsende werking heeft, zodat hij de afhandeling van zijn hoger beroep in Nederland mag afwachten en hij in die tussentijd recht heeft op huur- en zorgtoeslag. Dat is in de Nederlandse wet nu niet geregeld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde in deze zaak eerder prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde van het Hof weten of het Europees recht voorschrijft dat het indienen van een hoger beroep in een asielzaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak automatische schorsende werking moet krijgen. Het Hof beantwoordde die vragen in september 2018. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarbij destijds ook een persbericht uitgebracht. Op 20 februari doet de Afdeling bestuursrechtspraak einduitspraak in deze zaak.  

ECLI:NL:RVS:2019:457 | 201609659/1/V2 en 201609659/4/V2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Asiel
 • inhoudsindicatie:

Schorsende werking in asielzaken
Uitspraak over de weigering van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om aan twee Russische vreemdelingen een asielvergunning te verlenen. De Russen kwamen tegen die weigeringen eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag, maar die verklaarde hun beroepen ongegrond. Vervolgens kwamen zij in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de twee mannen heeft het instellen van hoger beroep in asielzaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak automatisch schorsende werking. Dat zou betekenen dat zij de behandeling van hun hoger beroepen in Nederland zouden mogen afwachten. Dat is in de Nederlandse wet nu niet geregeld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde in deze zaak eerder prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde van het Hof weten of het Europees recht voorschrijft dat het indienen van een hoger beroep in een asielzaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak automatische schorsende werking moet krijgen. Het Hof beantwoordde die vragen in september 2018. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarbij destijds ook een persbericht uitgebracht. Op 20 februari doet de Afdeling bestuursrechtspraak einduitspraak in deze zaken.   

ECLI:NL:RVS:2019:540 | 201701653/3/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Willeskop ten noorden van 64-68' van de gemeente Montfoort
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Willeskop ten noorden van 64-68' dat de gemeenteraad van Montfoort heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een nieuw manegecomplex mogelijk aan de Willeskop. Het gaat om een gecoördineerd project waarbij het college van burgemeester en wethouders van Montfoort ook een omgevingsvergunning heeft verleend voor de bouw van het manegecomplex. Omwonenden en eigenaren van bedrijven in de omgeving van het manegecomplex zijn tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij voeren aan dat geen behoefte bestaat aan de manege en dat de manege te veel overlast veroorzaakt voor de omgeving. Verder vinden ze dat de manege niet in het landschap past. Ook vrezen zij verkeersproblemen. In april 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Die uitspraak met zaaknummer 201701653/1 staat op de website. De gemeenteraad kreeg 26 weken de tijd om onderzoek te doen naar de parkeerbelasting bij evenementen. Verder moest de gemeenteraad het bestemmingsplan aanpassen voor een parkeerterrein en moest hij onderbouwen dat er geen overlast zal ontstaan door daghoreca. Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd. In de uitspraak van 20 februari 2019 komt aan de orde of de gemeenteraad daarmee aan de tussenuitspraak heeft voldaan.

ECLI:NL:RVS:2019:547 | 201709283/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan voor hockeyclub in Bloemendaal
Uitspraak over het bestemmingsplan '2e reparatieplan Bloemendaal 2012' dat de gemeenteraad van Bloemendaal heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een hockeyclub in Bloemendaal en maakt daar lichtmasten mogelijk van 18 meter hoogte. De stichtingen Ons Bloemendaal, Duinbehoud en Schapenduinen, een bewonersvereniging van de Duinwijckweg en een groep omwonenden zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang dat de masten lichthinder veroorzaken. Verder denken zij dat het licht van de masten de natuur zal aantasten en dat de verlichting niet voldoet aan de regels die daarvoor gelden. Ook zeggen de bezwaarmakers dat de lichtmasten in strijd zijn met eerdere afspraken. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 20 november 2018 op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2019:537 | 201709727/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • Tracé en wegverbreding
 • inhoudsindicatie:

Tracébesluit 'Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden'
Uitspraak over het tracébesluit 'Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden' dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft verleend. Met het tracébesluit kan een extra sneltrein op de spoorverbinding Groningen–Leeuwarden worden ingezet, zodat op dit traject een dienstregeling ontstaat met twee stoptreinen en twee sneltreinen per uur per richting. Ook zullen er langere treinen op het traject mogen rijden. Tussen Zuidhorn en Hoogkerk wordt het spoor verdubbeld en worden de stations verlengd. Ook wordt een aantal overwegen aangepast. Tegen het tracébesluit zijn zes bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daaronder zijn omwonenden en een supermarkt uit Groningen. Ze vrezen overlast. Zo zijn ze bang voor geluids- en trillingshinder en een verslechterde luchtkwaliteit. Ze denken dat de waarde van hun woningen door de maatregelen zal dalen. Ook is de uitbreiding van de treincapaciteit volgens hen niet nodig. Er zou niet vaststaan dat het aantal treinreizigers op dit tracé groeit. De supermarkt is bang dat de winkel minder goed bereikbaar zal zijn door aanpassing van de overweg Paterswoldeweg. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 29 november 2018 op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2019:491 | 201709872/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Kleiwegkwartier' van de gemeente Rotterdam
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Kleiwegkwartier' dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het Kleiwegkwartier, een wijk in het noorden van Rotterdam net buiten de ringweg A20. Tegen het bestemmingsplan zijn vier bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bewonersvereniging Het Statenlaankwartier, de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge en een omwonende vinden dat er een cultuurhistorisch onderzoek naar de panden in de wijk had moeten worden gedaan. Volgens hen staan er in de wijk monumentale panden en heeft de wethouder ook aangekondigd dat er een cultuurhistorische verkenning zou worden uitgevoerd. Die verkenning is volgens de bezwaarmakers echter niet uitgevoerd. In mei deed de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Die uitspraak met zaaknummer 201709872/1 staat op de website. De gemeenteraad kreeg 23 weken de tijd om onderzoek te doen naar de cultuurhistorische waarden in het gebied. In september 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan opnieuw vast. In de uitspraak van 20 februari 2019 komt aan de orde of de gebreken in het bestemmingsplan daarmee voldoende zijn hersteld. 

ECLI:NL:RVS:2019:527 | 201709984/4/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Singelgrachtgarage Marnix' van de gemeente Amsterdam
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Singelgrachtgarage Marnix' dat de gemeenteraad van Amsterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een parkeergarage mogelijk onder de Singelgracht in Amsterdam. De in- en uitrit daarvan zal worden gerealiseerd in het Frederik Hendrikplantsoen. Tegen het bestemmingsplan is onder meer de stichting Vrienden van de Singelgracht in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar aanleiding van het beroep van de Vrienden van de Singelgracht deed de Afdeling bestuursrechtspraak in september 2018 een zogenoemde tussenuitspraak. De gemeenteraad kreeg twintig weken de tijd om in het bestemmingsplan te regelen dat een bomenrij aan de Nassaukade behouden blijft bij de bouw van de parkeergarage. Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd. In de uitspraak van 20 februari 2019 komt aan de orde of het gebrek in het bestemmingsplan daarmee is hersteld en of de gemeenteraad aan de opdracht uit de tussenuitspraak heeft voldaan.

ECLI:NL:RVS:2019:534 | 201801171/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor terras bij ijssalon in Den Haag
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft verleend voor een terras bij een ijssalon aan de Oostduinlaan in Den Haag. Een omwonende kwam tegen de vergunning eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Hij ondervindt overlast van het terras. De rechtbank verklaarde zijn beroep in december 2017 echter ongegrond. De man laat het er niet bij zitten en is tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zie ook de uitspraak met zaaknummer 201801774/1 die de Afdeling bestuursrechtspraak eveneens op 20 februari 2019 openbaar maakt. Die uitspraak gaat over het verzoek van de omwonende om maatregelen te treffen tegen een koelcompressor die de ijssalon heeft geplaatst. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag weigerde om maatregelen te nemen. De man kwam tegen dat besluit eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Volgens hem past de compressor niet in het bestemmingsplan en overschrijdt die de toegestane geluidsnormen. De rechtbank verklaarde zijn beroep in januari 2018 ongegrond. Ook tegen die uitspraak is de man in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft beide zaken op 20 december jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2019:550 | 201801771/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Strandpaviljoen in Den Haag
Uitspraak over de weigering van de burgemeester van Den Haag om een exploitatievergunning te verlenen voor een strandpaviljoen aan het zuiderstrand in Den Haag. De burgemeester wilde die vergunning niet verlenen omdat een strandpaviljoen op deze locatie in strijd is met het bestemmingsplan. De aanvrager van de exploitatievergunning kwam tegen die weigering eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Die verklaarde zijn beroep in januari 2018 echter ongegrond. De aanvrager laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hem is het maximum aan strandpaviljoens op dit deel van het strand nog niet bereikt. Verder zou hem al eerder verteld zijn dat hij een strandpaviljoen mag exploiteren. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 19 december jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2019:486 | 201801931/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Sluiting coffeeshop in Eindhoven
Uitspraak over het besluit van de burgemeester van Eindhoven om een coffeeshop in die stad voor bijna een jaar te sluiten. De burgemeester deed dat omdat in het huis van de bestuurder van de coffeeshop, op ongeveer tien kilometer afstand van de coffeeshop, een grote voorraad softdrugs was aangetroffen. De coffeeshop kwam eerder tegen de sluiting in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Volgens de coffeeshop mocht de burgemeester de zaak niet sluiten, omdat het hier niet om een overtreding in de coffeeshop zelf ging. Verder had de bestuurder van de coffeeshop geen toestemming gegeven om in zijn huis te kijken en is het niet ongebruikelijk dat een voorraad van een coffeeshop in een woning wordt bewaard. De rechtbank verklaarde het beroep in januari 2018 echter ongegrond. De coffeeshop laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 11 december jl. op zitting behandeld. 

ECLI:NL:RVS:2019:487 | 201802150/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Vergunning voor herinrichting De Dreef in Haarlem
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Haarlem heeft verleend voor de herinrichting van De Dreef in Haarlem. Met de vergunning kan het wegdek van De Dreef worden vervangen door asfalt. Nu liggen er nog klinkers. Stichting Belangenbehartiging Wijkraad Welgelegen is tegen de vergunning in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de stichting tast het asfalteren van de historische stadsentree van Haarlem de cultuurhistorische waarden aan. De rechtbank Noord-Holland verklaarde in februari 2018 het eerdere beroep van de stichting ongegrond. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 29 januari jl. op zitting behandeld. 

ECLI:NL:RVS:2019:549 | 201802660/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Verzoeken om informatie aan Erasmus MC Rotterdam
Uitspraak over de weigering door de raad van bestuur van het Erasmus MC Rotterdam om informatie te verstrekken over bedreigingen van dierenactivisten tegen het ziekenhuis of zijn medewerkers. Een man uit Den Haag had de informatie opgevraagd. Volgens het ziekenhuis weegt het belang van betrokkenen bij het niet openbaar maken van deze informatie zwaarder dan het belang van openbaarmaking. De man is het hier niet mee eens en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtbank Den Haag verklaarde in februari 2018 een eerder beroep van hem ongegrond.
Zie ook de uitspraak met zaaknummer 201804451/1 die de Afdeling bestuursrechtspraak eveneens op 20 februari 2019 openbaar maakt. Die zaak gaat over een ander verzoek van de man aan het Erasmus MC Rotterdam. Hij wil dat het ziekenhuis alle veterinaire dossiers van apen bij het Erasmus Medisch Centrum vanaf 2011 openbaar maakt. Het ziekenhuis heeft ook dit verzoek geweigerd omdat statussen over handelingen van de dierenarts vertrouwelijk zijn en dus niet openbaar gemaakt kunnen worden. Verder hebben zich geen veterinaire incidenten met apen voorgedaan en zijn er geen veterinaire statussen aangemaakt, aldus het gemeentebestuur. De man laat het er niet bij zitten en is tegen de weigering in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De rechtbank Den Haag verklaarde een eerder beroep in april 2018 ongegrond.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft beide zaken op 8 januari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2019:499 | 201802810/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan voor supermarkt in Huizen
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Verplaatsing Lidl Huizen' dat de gemeenteraad van Huizen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van een bestaande Lidl-supermarkt mogelijk van de huidige locatie aan de Havenstraat naar een perceel aan de Bestevaer. Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij ook een omgevingsvergunning voor de nieuwe supermarkt is verleend. Twee vastgoedbedrijven zijn tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn de eigenaar en de beoogde ontwikkelaar van een stuk grond naast de nieuwe supermarktlocatie. Zij willen daar een gebied met horeca, cultuur en ontspanningsvoorzieningen aanleggen. De bedrijven vrezen dat een nieuwe supermarkt hun eigen bouwplannen in de weg zal staan. Volgens hen is er geen behoefte aan de nieuwe supermarkt en is die in strijd met regels van de provincie. Verder vrezen ze parkeerproblemen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 18 december jl. op zitting behandeld. 

ECLI:NL:RVS:2019:532 | 201802962/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Winningsplan De Wijk Fase 2
Uitspraak over het winningsplan voor gas op de locatie De Wijk Fase 2, waarmee de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd. Een winningsplan bevat voorwaarden voor het winnen van gas. Daarmee kan de winning van gas uit de ondiepe delen van het veld De Wijk door de NAM worden hervat. Dat veld ligt op de grens van Overijssel en Drenthe. Een omwonende is tegen het besluit van de minister in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vreest dat de gaswinning schade veroorzaakt en dat die niet juist zal worden afgehandeld. Ook zou er sprake zijn van gaslekkages, aldus de omwonende. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 24 januari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2019:482 | 201803209/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Geen horecavergunning voor Landgoed Sollewerf
Uitspraak over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn om een horecavergunning te verlenen aan Landgoed Sollewerf in Beekbergen. Het gemeentebestuur weigerde de vergunning, omdat de mechanische installatie voor de ventilatie niet aan de eisen zou voldoen. Het landgoed zelf is het niet eens met het besluit van het gemeentebestuur en kwam eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland. Volgens het landgoed voldoet de installatie wel aan de eisen. De rechtbank verklaarde het beroep in maart 2018 ongegrond. Naar het oordeel van de rechtbank is niet aannemelijk dat de installatie op tijd geplaatst was, zodat het gemeentebestuur de vergunning mocht weigeren. Het landgoed is tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 7 januari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2019:509 | 201803718/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Onderzeeboot in Amsterdamse wateren
Uitspraak over de bestuursdwang die het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam heeft opgelegd aan een bedrijf uit Boom (België). Het stadsdeelbestuur wil het bedrijf dwingen een onderzeeboot uit het openbaar water van Amsterdam te verwijderen. Anders doet het stadsdeelbestuur dat zelf en verhaalt het de kosten op het bedrijf. De onderzeeboot is in zeer slechte staat en bevat asbest. Het bedrijf wil de onderzeeboot slopen op zijn bedrijfsterrein in België, maar krijgt daarvoor niet de benodigde transportvergunning. Het bedrijf is het niet eens met de bestuursdwang die het stadsdeelbestuur heeft opgelegd en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Het bedrijf zegt dat het niet de eigenaar is van de onderzeeboot en daarom niet kan worden gedwongen de onderzeeboot te verwijderen. Verder stelt het bedrijf dat het niet in staat is om de onderzeeboot te verplaatsen. De rechtbank verklaarde het beroep van het bedrijf in maart 2018 echter ongegrond. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 15 januari 2019 op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2019:519 | 201804280/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vee e.a. dieren
 • inhoudsindicatie:

Biologische geitenhouderij in Rossum
Uitspraak over een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel over een biologische geitenhouderij aan de H.C. de Jonghweg in Rossum. De veehouder houdt op dat perceel al geiten, maar wil daar een tweede bedrijf beginnen met biologische opfokgeiten. Volgens de veehouder is er automatisch (‘van rechtswege’) een vergunning verleend. Het gemeentebestuur wilde die vergunning vervolgens niet bekendmaken, omdat een tweede veehouderij op het perceel niet zou zijn toegestaan. De veehouder kwam daarop in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die gaf hem in april 2018 gelijk en oordeelde dat de tweede veehouderij wel in het bestemmingsplan past en dat het gemeentebestuur de vergunning daarom wel 'van rechtswege' zou moeten verlenen. Het gemeentebestuur is het daar niet mee eens en is tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 8 februari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2019:502 | 201804453/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Limburg
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan voor voormalige Atrium ziekenhuis in Brunssum
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Brunssum-Oost' dat de gemeenteraad van Brunssum heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het voormalige Atrium ziekenhuis, sportvelden en een deel van het Schutterspark aan de oostkant van Brunssum. Het ziekenhuis is in onbruik geraakt en de gemeente wil voorkomen dat het gebouw voor kortstondige functies gebruikt wordt. Zo vindt de gemeente een asielzoekerscentrum, zelfstandige horeca en een zelfstandige woonfunctie niet passend. SMH Groep B.V. is de eigenaar van het terrein en is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bedrijf vindt dat het bestemmingsplan haar teveel in haar mogelijkheden beperkt. De gemeente geeft geen goede reden om functies als een asielzoekerscentrum of zelfstandige horeca te verbieden, aldus het bedrijf. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 14 december jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2019:541 | 201809185/1/R2 en 201809187/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Meanderpark' van de gemeente Nieuwegein
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Meanderpark' dat de gemeenteraad van Nieuwegein heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt zo’n 250 appartementen mogelijk in een voormalig kantoorgebouw. Omwonenden zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze vrezen verkeersproblemen en vinden de locatie van het kantoorgebouw op een industrieterrein niet geschikt voor wonen. Ook zou de gemeenteraad met het bestemmingsplan afwijken van zijn beleid, aldus de omwonenden. De uitspraak gaat ook over de geluidsgrenswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein heeft vastgesteld voor de nieuwe appartementen in het kantoorgebouw. Ook tegen dat besluit zijn de omwonenden in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaken op 6 februari jl. op zitting behandeld.