Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken een selectie van uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur vernieuwd.
Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Een overzicht van alle uitspraken die worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

6 uitspraken gevonden

ECLI:NL:RVS:2018:3386 | 201603678/3/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 oktober 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Gelderland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Deventerweg 48-50 en omgeving' van de gemeente Lochem
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Deventerweg 48-50 en omgeving' dat de gemeenteraad van Lochem heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de komst van een hotel mogelijk op de voormalige locatie van restaurant De Smid aan de Deventerweg in Epse. Een omwonende is het niet eens met de komst van het hotel en is  in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak deed in april 2017 een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Die uitspraak met zaaknummer 201603678/1 staat op de website. Met de tussenuitspraak gaf de Afdeling bestuursrechtspraak de gemeenteraad de opdracht gebreken in het bestemmingsplan te herstellen. Zo moest de gemeenteraad onderbouwen dat er een actuele regionale behoefte bestaat aan het plan, moest de gemeenteraad regelen dat voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd en moest hij onderzoeken of er vleermuizen in het gebied aanwezig zijn. Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan in december 2017 gewijzigd. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 31 juli 2017 opnieuw op zitting behandeld. In de uitspraak van 17 oktober 2018 beoordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak of de gemeenteraad hiermee de gebreken in zijn eerdere besluit heeft hersteld en of hij aan de opdracht in de tussenuitspraak heeft voldaan.

ECLI:NL:RVS:2018:3373 | 201607414/2/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 oktober 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor kamerverhuur in Utrecht
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft verleend voor het veranderen van een kantoorgebouw in een woongebouw voor kamerverhuur aan studenten. Het gaat om een pand aan de Boothstraat in Utrecht dat in eigendom is bij het Utrechtsch Studenten Corps. De eigenaar van een pand in de omgeving kwam eerder tegen de vergunning in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Hij maakt zich zorgen over de brandveiligheid van het pand, vreest voor overlast van de kamerverhuur en meent dat het pand niet aan de bouwregels voldoet. De rechtbank liet de omgevingsvergunning in augustus 2016 echter in stand. De eigenaar van het pand in de omgeving laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In april 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Die uitspraak met zaaknummer 201607414/1 staat op de website. In de tussenuitspraak droeg de Afdeling bestuursrechtspraak het gemeentebestuur op binnen acht weken te onderbouwen dat het bouwplan voldoet aan de regels voor de bouwveiligheid, het geluid en de brandveiligheid. In de uitspraak van 17 oktober 2018 beoordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak of het gemeentebestuur dat goed heeft gedaan en heeft voldaan aan de opdracht in de tussenuitspraak.

ECLI:NL:RVS:2018:3389 | 201700902/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 oktober 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Drenthe
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Hoekbree 2e en 3e fase' van de gemeente Assen
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Hoekbree 2e en 3e fase' dat de gemeenteraad van Assen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt nieuwe woningen mogelijk in de Hoekbree in Assen en voorziet ook in een tweede ontsluiting via de aansluiting van de Hoekbree op het parkeerterrein bij sportvelden in de buurt. Een bedrijf dat panden bezit die grenzen aan het parkeerterrein is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het bedrijf is de ontsluiting via het parkeerterrein onveilig. Het bedrijf denkt dat de tweede ontsluiting niet nodig is en dat het aantal verkeersbewegingen verkeerd is ingeschat. Ook zijn er alternatieven mogelijk en is de vormgeving van de weg niet geschikt voor de hoeveelheid verkeer, vindt het bedrijf. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 12 juli 2018 op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:3342 | 201706349/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 oktober 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bewoning recreatiewoning in Norg
Uitspraak over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld heeft opgelegd aan de eigenaren van een recreatiewoning in Oosterduinen bij Norg. De permanente bewoning van de recreatiewoningen moet van het gemeentebestuur worden beëindigd. De eigenaren kwamen eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland. Volgens de eigenaren zijn zij er eerder gaan wonen dan het gemeentebestuur stelt en kan hun situatie worden gelegaliseerd. De rechtbank gaf hen in juni 2017 echter ongelijk. De eigenaren laten het er niet bij zitten en zijn in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 22 mei 2018 op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:3366 | 201708649/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 oktober 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Flora en fauna
 • inhoudsindicatie:

Ontheffing voor het verjagen en doden van roeken in Zuid-Holland
Uitspraak over de ontheffing die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland heeft verleend voor het verjagen en doden van maximaal 40 roeken per jaar. De ontheffing is verleend aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de Faunabescherming zijn het niet eens met de ontheffing en kwamen daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Volgens de organisaties is er geen noodzaak voor de ontheffing, omdat niet vaststaat dat roeken concrete schade aan gewassen zouden veroorzaken. De rechtbank deed in september 2017 uitspraak over de ontheffing. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het provinciebestuur niet voldoende onderbouwd waarom het verjagen en doden van de roeken noodzakelijk is, en dat er een concrete dreiging van belangrijke schade aan gewassen door roeken is. De Faunabeheereenheid is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de Faunabeheereenheid kunnen roeken wel degelijk grote schade aanrichten, en blijkt dit ook uit cijfers. Ook zou de ontheffing geen invloed hebben op de populatie van roeken in Zuid-Holland en Nederland. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 10 juli 2018 op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:3316 | 201803360/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 17 oktober 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Noordergeestkerk' van de gemeente Heiloo
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Noordergeestkerk' dat de gemeenteraad van Heiloo heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt vijftien sociale huurwoningen mogelijk aan de Noordergeeststraat en aan de Vinkenbaan. Omwonenden en een bedrijf zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bedrijf vindt dat de woningen te dicht bij zijn bedrijfsterrein komen. Volgens de omwonenden kunnen op deze locaties beter huurwoningen in de vrije sector of koopwoningen worden gebouwd. Er zouden in de omgeving al voldoende sociale huurwoningen zijn. Verder passen de nieuwe woningen niet in de omgeving en tasten de nieuwe woningen hun woongenot aan, aldus de omwonenden. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 2 oktober jl. op zitting behandeld.