Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken een selectie van uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur vernieuwd.
Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Een overzicht van alle uitspraken die worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

13 uitspraken gevonden

ECLI:NL:RVS:2018:2730 | 201603613/4/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Tracé en wegverbreding
 • inhoudsindicatie:

Tracébesluit 'Zuidasdok' in Amsterdam
Uitspraak over het tracébesluit 'Zuidasdok' dat de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu heeft vastgesteld. Met het project 'Zuidasdok' wil de minister de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad verbeteren. Het project maakt de uitbreiding van het station Amsterdam Zuid mogelijk, maar ook de verbreding van de A10 zuid en de ondertunneling van die snelweg bij het station. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich over dit project buigt. In april 2017 deed zij een zogenoemde tussenuitspraak. Die zaak met nummer 201603613/1 staat op de website. De minister kreeg daarbij zestien weken de tijd om de gebreken in het tracébesluit te herstellen. De minister moest nader onderbouwen wat de precieze geluidhinder is bij de woning en een woonboot van twee bezwaarmakers in de buurt van de Amstelbruggen. Ook moest de minister motiveren wat de gevolgen zijn van het laten vervallen van een vluchtstrook op de A10 voor de verkeersveiligheid. In augustus 2017 heeft de minister het tracébesluit gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding daarvan heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de zaak op 3 mei 2018 opnieuw op zitting behandeld. In de uitspraak van 15 augustus 2018 komt beoordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak of de minister met het gewijzigde tracébesluit het gebrek in het eerdere besluit heeft hersteld en aan de opdracht in de tussenuitspraak heeft voldaan.

ECLI:NL:RVS:2018:2731 | 201609524/3/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Wijzigingsplan 'Duivenvoordestraat' van de gemeente Oegstgeest
Uitspraak over het wijzigingsplan 'Duivenvoordestraat' dat het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt de bouw mogelijk van 50 woningen op de zogenoemde ASC-locatie aan de Duivenvoordestraat. Dit is de bestaande locatie van sportvereniging Ajax Sportman Combinatie Oegstgeest. De stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest en een aantal omwonenden zijn tegen het wijzigingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij ervaren al jarenlang grote wateroverlast in hun woningen en tuinen. Ze vrezen dat als het gebied wordt bebouwd de overlast alleen maar groter wordt en dat nieuwe bebouwing een oplossing van de wateroverlast belemmert. In januari 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Die uitspraak met zaaknummer 201609524/1 staat op de website. Het gemeentebestuur kreeg van de Afdeling bestuursrechtspraak 26 weken de tijd om onderzoek te doen naar de gevolgen van het wijzigingsplan voor de wateroverlast in de omgeving. Het gemeentebestuur nam daarop in april jl. een nieuw besluit en de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 10 juli jl. opnieuw op zitting behandeld. In de uitspraak van 15 augustus 2018 beoordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak of het gemeentebestuur met het nieuwe besluit het gebrek in zijn eerdere besluit heeft hersteld en aan de opdracht in de tussenuitspraak heeft voldaan.

ECLI:NL:RVS:2018:2727 | 201702346/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Verlenging van spoor Hoekse Lijn tot aan de kust van Hoek van Holland
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Hoek van Holland-Spoorverlenging' dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft vastgesteld. Het plan maakt de verlenging mogelijk van de zogenoemde Hoekse Lijn tot aan het strand van Hoek van Holland. Daar komt dan ook het nieuwe eindstation van de metrolijn. Het bestaande eindstation ligt op ruim een kilometer van het strand van Hoek van Holland. De verlenging van de metrolijn maakt onderdeel uit van een groter project dat de Hoekse Lijn omvormt tot een metroverbinding. Zo wordt de Hoekse Lijn in Schiedam aangesloten op de Rotterdamse metrolijn B naar Nesselande. Samen met dit bestemmingsplan ontstaat daardoor een rechtstreekse metroverbinding van Rotterdam naar het strand van Hoek van Holland. Omwonenden die langs het geplande laatste deel van de metrolijn wonen zijn het niet eens met de verlenging en zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang voor hun woongenot. Ook vinden ze de verlenging niet nodig, omdat het laatste deel van de metrolijn een groot deel van het jaar niet gebruikt zal worden. Ook pleiten ze voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising van de metrolijn met de Strandweg, omdat ze daar op zomerse dagen opstoppingen en verkeersonveilige situaties vrezen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 1 maart 2018 op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:2701 | 201704764/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Dwangsom voor reclame Sexmuseum in Amsterdam
Uitspraak over de dwangsom die het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam heeft opgelegd aan het Sexmuseum. Met de dwangsom wil de gemeente het museum dwingen een reclame achter de ramen van zijn gebouw aan het Damrak te verwijderen. Ook moet het museum banieren, lichtlijnen en een camera verwijderen. Het museum kwam eerder tegen de dwangsom in beroep bij de rechtbank Amsterdam, die in mei 2017 de dwangsom vaststelde op € 14.000. Het museum laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het museum is de grote afbeelding achter de ramen geen reclame. Ook is volgens het museum voor de afbeelding en de lichtlijnen geen vergunning nodig. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 13 juni jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:2718 | 201706448/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Vergunning voor Vlaams Frieteshuis in Amsterdam
Uitspraak over de exploitatievergunning die de burgemeester van Amsterdam heeft verleend voor een horecabedrijf aan de Voetboogstraat in Amsterdam. Het gaat om een vergunning aan Vlaams Frieteshuis Voetboog B.V. Een omwonende is het niet eens met die vergunning en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. De vrouw vreest overlast van het bedrijf en zijn klanten. De rechtbank verklaarde haar beroep in juni 2017 echter ongegrond. De vrouw laat het er niet bij zitten en is tegen die uitspraak in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak 9 juli jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:2715 | 201707148/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag identiteitskaart en rijbewijs voor 'Pastafarian'
Uitspraak over de weigering van de burgemeester van Nijmegen om een identiteitskaart en rijbewijs te verstrekken aan een vrouw uit die gemeente. Zij is lid van de kerk van het Vliegend Spaghettimonster en belijdt het pastafarisme. Zij heeft bij de aanvraag van de officiële documenten pasfoto's ingediend waarop zij een vergiet op haar hoofd heeft. Het vergiet is binnen het pastafarisme een heilig object, dat wordt gedragen ter ere van het Vliegend Spaghettimonster. De burgemeester heeft de aanvragen afgewezen, omdat de vrouw haar hoofd heeft bedekt op de pasfoto’s waardoor deze niet geschikt zijn voor de documenten. De vrouw kwam eerder tegen het besluit van de burgemeester in beroep bij de rechtbank Overijssel. Volgens de vrouw vereist haar geloofsovertuiging dat zij een vergiet op haar hoofd draagt en is het in strijd met haar vrijheid van godsdienst dat zij met dergelijke pasfoto's geen identiteitskaart of rijbewijs kan aanvragen. De rechtbank Overijssel verklaarde haar beroep in juli 2017 ongegrond. De vrouw laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 29 mei jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:2728 | 201707238/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Omgeving Nauerna' van de gemeente Zaanstad
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Omgeving Nauerna' dat de gemeenteraad van Zaanstad heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op drie gebieden in Assendelft. Een van die gebieden is de Nauernasche Polder waar op dit moment een vuilstortplaats ligt. Het is de bedoeling dat de vuilstort op deze locatie in fases wordt beëindigd, zodat het gebied van ongeveer 60 hectare een recreatiegebied kan worden. Het westelijke gedeelte van de polder wordt dan een afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijf. Het bestemmingsplan regelt verder dat in het gebied Park Hoogtij recreatiemogelijkheden komen. Het gebied vormt een groene buffer tussen het industrieterrein HoogTij en het buurtschap Nauerna. Vereniging Belangengroep Nauerna en twee inwoners van Assendelft zijn in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad vanwege de bestemming voor de Nauernasche Polder. Volgens hen is het bestemmingsplan in strijd met eerdere afspraken om de vuilstort al eerder te beëindigen. Bovendien vinden ze dat de tijdelijke vuilstort aan strengere eisen moet voldoen. Ook twijfelen ze aan de ontwikkeling van het recreatiegebied. Dat zou te klein worden en de natuur zou er ondergeschikt worden gemaakt aan recreatie. De vereniging verzet zich daarnaast ook tegen de bestemming voor park HoogTij. Daar zouden te veel water- en moeraszones komen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 30 mei jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:2704 | 201708004/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor crematorium in Leiden
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft verleend voor de verbouwing en uitbreiding van een crematorium aan de Laan te Rhijnhof. Uitvaartonderneming Dela wil daar een uitvaartcentrum vestigen en het crematorium in capaciteit verdubbelen. Een groep omwonenden kwam tegen de omgevingsvergunning eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. De omwonenden vrezen overlast. Daarnaast is ook Stichting Rust op Rhijnhof het niet eens met de omgevingsvergunning. De stichting onderhoudt de begraafplaats Rhijnhof en vindt dat de uitbreiding van het crematorium de rust op de begraafplaats verstoort. De rechtbank Den Haag verklaarde de beroepen in augustus 2017 echter ongegrond. De omwonenden en de stichting laten het er niet bij zitten en zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast heeft het gemeentebestuur een zogenoemd incidenteel hoger beroep ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 1 juni jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:2737 | 201708848/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • RO - Limburg
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan voor 'excellente woning' in Milsbeek
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Excellente woning Smelenweg ong. te Milsbeek' dat de gemeenteraad van Gennep heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een zogenoemde excellente woning, een grote vrijstaande woning, mogelijk aan de Smelenweg in Milsbeek. Twee omwonenden zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat het bestemmingsplan in strijd is met provinciale regels en dat de woning niet in de omgeving past. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 7 juni jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:2719 | 201708950/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Overijssel
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Kerkstraat 4 t/m 6' in Oldenzaal
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Kerkstraat 4 t/m 6' dat de gemeenteraad van Oldenzaal heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de verbouwing mogelijk van een kantoorpand aan de Kerkstraat. In het nieuwe gebouw kan op de begane grond detailhandel komen. Op de bovenverdiepingen komen appartementen. Tegen het bestemmingsplan zijn twee omwonenden in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat het nieuwe gebouw hun woonomgeving aantast en dat het nieuwe gebouw te groot wordt. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 25 juni jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:2707 | 201709306/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor telecominstallatie in kerktoren in Driehuis
Uitspraak over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft verleend voor een telecominstallatie van T-Mobile in de toren van de Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis. Een inwoner van Driehuis kwam eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. Volgens hem heeft het gemeentebestuur onvoldoende gekeken naar alternatieve locaties voor de telecominstallatie. Verder vreest hij dat de telecominstallatie bijen en vleermuizen in en rond de toren verstoort. Ook denkt hij dat de constructie van de toren niet geschikt is voor de telecominstallatie en niet kan voldoen aan de brandveiligheidseisen. De rechtbank verklaarde het beroep in oktober 2017 ongegrond. De bezwaarmaker laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 30 juli jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:2711 | 201710001/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Verkeersmaatregelen bij Lammermarkt in Leiden
Uitspraak over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leiden om verkeersmaatregelen te nemen voor de Lammermarkt. Discotheek InCasa is gevestigd aan de Lammermarkt in Leiden. De discotheek is het niet eens met het verkeersbesluit van het gemeentebestuur en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Volgens de discotheek komt door het verkeersbesluit het fietspad dichter bij zijn pand te liggen. Er zou daardoor minder ruimte overblijven voor fietsen en publiek. Daarnaast vreest de discotheek verkeersproblemen. De rechtbank verklaarde het beroep in november 2017 echter ongegrond. Tegen die uitspraak is de discotheek in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 31 juli jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:2714 | 201710354/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 augustus 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Walburg' van de gemeente Zwijndrecht
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Walburg' dat de gemeenteraad van Zwijndrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de woonwijk Walburg. De exploitant van een eetkraam bij het lokale winkelcentrum is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is het er niet mee eens dat het bestemmingsplan geen ruimte biedt voor standplaatshouders bij het winkelcentrum. Hij heeft daar al 23 jaar een standplaats. Hij vindt dat het gemeentebestuur meer rekening had moeten houden met zijn belangen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 24 juli jl. op zitting behandeld.