Samenvatting voorlichting over overdracht pensioenen

Datum publicatie: vrijdag 30 november 2018 - Datum advies: woensdag 28 november 2018

Dat Nederland ervoor kiest om te eisen dat twee derde van de deelnemers en gepensioneerden die hebben gereageerd op een daartoe strekkend verzoek instemt met een overdracht van hun pensioen naar het buitenland, is niet in strijd met het Europese recht.

Samenvatting advies voorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Datum publicatie: vrijdag 30 november 2018 - Datum advies: woensdag 23 augustus 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk heeft advies uitgebracht over de Rijkswet Koninkrijksgeschillen.

Samenvatting advies over wijziging Wmo 2015 vanwege het abonnementstarief

Datum publicatie: dinsdag 27 november 2018 - Datum advies: vrijdag 26 oktober 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vanwege de introductie van een abonnementstarief.

Samenvatting advies wetsvoorstel aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Datum publicatie: donderdag 22 november 2018 - Datum advies: woensdag 10 oktober 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor ernstige verkeersdelicten aanscherpt.

Samenvatting advies wetsvoorstel over de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen

Datum publicatie: vrijdag 16 november 2018 - Datum advies: vrijdag 19 oktober 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het Wetboek van Strafrecht wijzigt in verband met aanpassingen van de strafbaarstelling van enkele actuele soorten delicten.

Samenvatting van advies over de wijziging van het wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Datum publicatie: vrijdag 16 november 2018 - Datum advies: donderdag 19 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de nota van wijziging bij het wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

Samenvatting advies over Verzamelwet Brexit

Datum publicatie: vrijdag 16 november 2018 - Datum advies: maandag 29 oktober 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit).

Samenvatting advies wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

Datum publicatie: woensdag 7 november 2018 - Datum advies: donderdag 11 oktober 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans.

Samenvatting advies ontwerpbesluit voor 'hackbevoegdheden' politie en justitie

Datum publicatie: dinsdag 9 oktober 2018 - Datum advies: donderdag 26 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit 'Onderzoek in een geautomatiseerd werk'.

Samenvatting advies nota van wijziging Klimaatwet

Datum publicatie: donderdag 4 oktober 2018 - Datum advies: donderdag 19 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de nota van wijziging bij het initiatiefwetsvoorstel voor een Klimaatwet van de Tweede Kamerleden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Mulder.

Samenvatting advies wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen

Datum publicatie: woensdag 3 oktober 2018 - Datum advies: maandag 27 februari 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel 'meer ruimte voor nieuwe scholen'.

Samenvatting advies over implementatie EU-richtlijn antibelastingontwijking

Datum publicatie: woensdag 19 september 2018 - Datum advies: donderdag 21 juni 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (de ATAD1-richtlijn) implementeert.

Samenvatting advies wetsvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister

Datum publicatie: woensdag 19 september 2018 - Datum advies: donderdag 18 mei 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel 'Wet centraal aandeelhoudersregister' van de Tweede Kamerleden Groot en Gesthuizen.

Samenvatting adviezen over wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2019

Datum publicatie: dinsdag 18 september 2018 - Datum advies: dinsdag 11 september 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft adviezen uitgebracht over zeven wetsvoorstellen die samen het zogenoemde pakket Belastingplan 2019 vormen.

Samenvatting advies wetsvoorstel wijziging van de Crisis- en herstelwet

Datum publicatie: vrijdag 7 september 2018 - Datum advies: donderdag 19 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de Crisis- en herstelwet wijzigt.

Samenvatting advies over ingetrokken wetsvoorstel nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

Datum publicatie: donderdag 6 september 2018 - Datum advies: vrijdag 17 maart 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de Wet nieuwe financieringssystematiek kinderopvang.

Samenvatting advies over ingetrokken wetsvoorstel tot wijziging Embryowet

Datum publicatie: donderdag 30 augustus 2018 - Datum advies: vrijdag 4 november 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de aanpassing van de Embryowet naar aanleiding van de tweede evaluatie van die wet.

Samenvatting advies wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Datum publicatie: maandag 16 juli 2018 - Datum advies: woensdag 4 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen.

Samenvatting advies wetsvoorstel over inzagerecht nabestaanden in medisch dossier

Datum publicatie: vrijdag 13 juli 2018 - Datum advies: dinsdag 2 mei 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt.

Samenvatting advies wetsvoorstel hoge minimumstraffen

Datum publicatie: woensdag 11 juli 2018 - Datum advies: maandag 5 februari 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Markuszower.

Samenvatting advies over het voorkomen van alfahulpbemiddeling door gemeenten

Datum publicatie: vrijdag 6 juli 2018 - Datum advies: donderdag 13 oktober 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) ter voorkoming van alfahulpbemiddeling.

Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel over beloningen bankiers

Datum publicatie: donderdag 5 juli 2018 - Datum advies: woensdag 25 april 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel dat de Wet op het financieel toezicht (Wft) wijzigt.

Samenvatting advies Invoeringswet Omgevingswet en uitvoeringsbesluiten

Datum publicatie: dinsdag 3 juli 2018 - Datum advies: vrijdag 22 december 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft één advies uitgebracht over een pakket dat bestaat uit het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en vier belangrijke uitvoeringsbesluiten.

Samenvatting advies over instelling Keuringsdienst roodvlees in slachterijen

Datum publicatie: vrijdag 29 juni 2018 - Datum advies: vrijdag 13 januari 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet dieren in verband met de instelling van een Keuringsdienst roodvlees in slachterijen.

Samenvatting advies wetsvoorstel versterking invloed op zorgverzekeraars

Datum publicatie: woensdag 20 juni 2018 - Datum advies: woensdag 8 maart 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel waarbij de Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd in verband met de versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed).

Samenvatting advies wetsvoorstel digitale overheid

Datum publicatie: woensdag 20 juni 2018 - Datum advies: donderdag 3 mei 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor een Wet digitale overheid.

Samenvatting advies minimaliseren gaswinning Groningen

Datum publicatie: maandag 4 juni 2018 - Datum advies: woensdag 23 mei 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld.

Samenvatting advies over initiatiefwetsvoorstel bewegingsonderwijs

Datum publicatie: woensdag 23 mei 2018 - Datum advies: donderdag 12 mei 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Nispen met regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van het aantal uren bewegingsonderwijs.

Samenvatting voorlichting adviesrecht provincies bij mijnbouw op zee

Datum publicatie: woensdag 11 april 2018 - Datum advies: vrijdag 6 april 2018

Provincies hebben een adviesrecht bij aanvragen voor opsporingsvergunningen en winningsvergunningen voor mijnbouw die op hun provincie betrekking hebben.

Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel over wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten (payrolling)

Datum publicatie: vrijdag 6 april 2018 - Datum advies: maandag 19 februari 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten.

Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel verbetering rechtsbescherming bij ontslag

Datum publicatie: woensdag 4 april 2018 - Datum advies: dinsdag 21 februari 2012

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 21 februari 2012 advies uitgebracht over het voorstel tot wijziging van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten ter verbetering van de rechtsbescherming bij ontslag.

Samenvatting van advies over het verdrag Nederland-Oekraïne over MH17

Datum publicatie: woensdag 21 maart 2018 - Datum advies: vrijdag 2 maart 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de twee wetsvoorstellen die horen bij het Verdrag tussen Nederland en Oekraïne.

Samenvatting advies wetsvoorstel verlaagd wettelijk collegegeld

Datum publicatie: maandag 19 maart 2018 - Datum advies: donderdag 8 maart 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt een verlaagd wettelijk collegegeld vast te stellen.

Samenvatting advies wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018

Datum publicatie: vrijdag 16 maart 2018 - Datum advies: vrijdag 9 februari 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018.

Samenvatting advies over Wijzigingsbesluit rekentoets vwo

Datum publicatie: woensdag 14 maart 2018 - Datum advies: vrijdag 26 januari 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO.

Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel over wijziging wet op de parlementaire enquête

Datum publicatie: maandag 26 februari 2018 - Datum advies: donderdag 11 mei 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008.

Samenvatting advies over bewaren en gebruiken van foetaal weefsel bij ernstige zedenmisdrijven

Datum publicatie: vrijdag 23 februari 2018 - Datum advies: donderdag 11 mei 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel mogelijk maakt bij de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven.

Samenvatting voorlichting over intrekkingswet raadgevend referendum

Datum publicatie: dinsdag 20 februari 2018 - Datum advies: dinsdag 20 februari 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op verzoek van de regering voorlichting gegeven over het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum.

Samenvatting advies wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten

Datum publicatie: maandag 19 februari 2018 - Datum advies: woensdag 25 januari 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten.

Samenvatting advies over Europese richtlijn gegevensbescherming bij opsporing en vervolging

Datum publicatie: maandag 19 februari 2018 - Datum advies: vrijdag 22 december 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de Europese richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging implementeert.

Samenvatting advies wetsvoorstel Algemene wet onderwijs (nu: Wet register onderwijsdeelnemers)

Datum publicatie: dinsdag 6 februari 2018 - Datum advies: vrijdag 24 februari 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Algemene wet onderwijs.

Samenvatting advies voorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

Datum publicatie: maandag 5 februari 2018 - Datum advies: woensdag 31 januari 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius.

Samenvatting advies wetsvoorstel ter bevordering van het sparen door jongeren

Datum publicatie: donderdag 25 januari 2018 - Datum advies: maandag 20 augustus 2012

Op 20 augustus 2012 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State het advies vastgesteld over het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet).

Samenvatting advies wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Datum publicatie: dinsdag 23 januari 2018 - Datum advies: vrijdag 19 mei 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet.

Samenvatting advies wetsvoorstel vermindering aantal leden provinciale en gedeputeerde staten

Datum publicatie: vrijdag 19 januari 2018 - Datum advies: woensdag 7 augustus 2013

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Provinciewet in verband met het verminderen van het aantal leden van provinciale en gedeputeerde staten.

Samenvatting advies wetsvoorstel samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Datum publicatie: vrijdag 19 januari 2018 - Datum advies: vrijdag 11 april 2014

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.

 • Samenvattingen van 2017
 • Samenvattingen van 2016
 • Samenvattingen van 2015
 • Samenvattingen van 2014
 • Samenvattingen van 2013
 • Samenvattingen van 2012
 • Samenvattingen van 2011
 • Samenvattingen van 2010
 • Samenvattingen van 2009
 • Samenvattingen van 2008
 • Samenvattingen van 2006