Bruno van Ravels wordt voorzitter van Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen

Vrijdag 9 maart 2018

Mr. B.P.M. van Ravels wordt voorzitter van de tijdelijke commissie die gaat beslissen over schadevergoeding als gevolg van de gaswinning in Groningen. Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft dat besloten. Van Ravels zal deze functie naar verwachting gedurende een periode van zes tot twaalf maanden vervullen. Zijn rol is die van kwartiermaker.

Bruno van Ravels is op dit moment lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo lang hij voorzitter is van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen legt Van Ravels zijn werkzaamheden voor de Raad van State volledig neer. Vanaf 19 maart kunnen bewoners in het aardbevingsgebied terecht bij de tijdelijke commissie.

Op 31 januari jongstleden hebben provinciale en gemeentelijke besturen in Groningen overeenstemming bereikt met het kabinet over een nieuw schadeprotocol voor de afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Aanvragen voor schadevergoedingen zullen worden afgehandeld door een tijdelijke commissie. Schademeldingen worden individueel behandeld en op inhoudelijke gronden beoordeeld door de commissie die ook de hoogte van de schadevergoeding vaststelt. Zij opereert niet alleen volledig onafhankelijk van de NAM, maar in de afhandeling van individuele schadegevallen ook op afstand van het kabinet. De nieuwe commissie gaat aan de slag tot de oprichting van het onafhankelijk instituut Mijnbouwschade.

Mr. Bruno van Ravels (59 jaar) is sinds september 2014 lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarvoor is hij bijna dertig jaar advocaat geweest op het terrein van het bestuursrecht en het grensgebied tussen bestuursrecht en privaatrecht. Ook was hij voorzitter van de besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol. Van Ravels is tevens onbezoldigd hoogleraar Onderneming en Overheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.