Nieuw besluit nodig over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied 'Haringvliet'

Woensdag 21 februari 2018

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied 'Haringvliet'. Zijn eerdere besluit om de Leenheerenpolder buiten dat gebied te houden, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (21 februari 2018) vernietigd. 

Voorgeschiedenis

Deze zaak kent een lange voorgeschiedenis. De Europese Commissie besloot in december 2014 om de zogenoemde lijst van gebieden van communautair belang aan te passen. Zij deed dit op verzoek van de staatssecretaris van het voormalige ministerie van Economische Zaken. Op deze lijst staan gebieden die Europese lidstaten moeten aanwijzen als Natura 2000-gebied. Door dit besluit van de Europese Commissie hoorde de Leenheerenpolder niet meer bij het Natura 2000-gebied 'Haringvliet' en hoefde de staatssecretaris deze polder niet aan te wijzen als Natura 2000-gebied. De Vereniging Hoekschewaards Landschap vond dat niet terecht en kwam tegen dit besluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Prejudiciële vragen

De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in mei 2016 zogenoemde prejudiciële vragen over de zaak aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Zij wilde van het Hof weten of het besluit van de Europese Commissie om de Leenheerenpolder buiten het gebied Haringvliet te houden, geldig is. Zij twijfelde eraan of het besluit van de Europese Commissie in overeenstemming was met de Europese Habitatrichtlijn. Het Hof van Justitie heeft in een arrest van oktober 2017 geoordeeld dat het besluit van de Europese Commissie om het Natura 2000-gebied 'Haringvliet' zonder de Leenheerenpolder aan te wijzen, ongeldig is.

Ongeldig besluit

In de uitspraak van vandaag vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak het aanwijzingsbesluit van de staatssecretaris, omdat dat op een ongeldig besluit van de Europese Commissie is gebaseerd. De staatssecretaris krijgt twintig weken de tijd om een nieuw aanwijzingsbesluit over het gebied 'Haringvliet' te nemen.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201504578/2.