Harteveld en Wattel nieuwe staatsraden in buitengewone dienst

Vrijdag 8 december 2017

In de ministerraad van vrijdag 8 december heeft het kabinet besloten om de heer mr. dr. A.E. Harteveld en de heer mr. P.J. Wattel voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst met ingang van 1 januari 2018.

De heer Harteveld (62 jaar) wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering van de Raad van State. Zijn benoeming houdt verband met zijn hooggekwalificeerde kennis van de strafvordering en het omvangrijke wetgevingsprogramma van het kabinet om het Wetboek van Strafvordering de komende jaren te moderniseren. De benoeming is voor een periode van drie jaar. Zijn hoofdfunctie blijft advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

De heer Wattel (61 jaar) wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij wordt staatsraad advocaat-generaal en volgt in die functie mr. L.A.D. Keus op die met ingang van 1 januari de Raad van State verlaat. De hoofdfunctie van de heer Wattel blijft advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Een staatsraad advocaat-generaal neemt in bestuursrechtelijke zaken een conclusie op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Met een conclusie kan meer dan met een rechterlijke uitspraak een rechtsvraag in een breder verband worden geplaatst. De conclusie bevordert de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid.