Europees Hof van Justitie gaat prejudiciële vragen over PAS met voorrang behandelen

Maandag 7 augustus 2017

Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laten weten dat het de zogenoemde prejudiciële vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met voorrang gaat behandelen. Daarmee komt het Hof van Justitie tegemoet aan het verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak en erkent het Hof van Justitie het belang van een spoedige behandeling van deze zaken.

Prejudiciële vragen

De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in mei van dit jaar zogenoemde prejudiciële vragen over het PAS aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Zij verzocht het Hof daarbij nadrukkelijk de vragen met voorrang te behandelen, vanwege de grote gevolgen die het stellen van de vragen heeft voor de economie en de natuurgebieden in Nederland. Zaken over het PAS die de Afdeling bestuursrechtspraak momenteel in behandeling heeft, moet zij in afwachting van de beantwoording van de vragen aanhouden. Een concrete termijn waarbinnen de prejudiciële vragen worden beantwoord, heeft het Hof van Justitie niet gegeven.

Uitspraak van mei 2017

Lees hier het persbericht dat de Afdeling bestuursrechtspraak in mei 2017 heeft uitgebracht bij het stellen van de prejudiciële vragen over het PAS.