Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees Hof over erkenning Europese kentekenbewijzen

Woensdag 24 mei 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (24 mei 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Kentekenbewijzenrichtlijn.

Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees Hof over PAS

Woensdag 17 mei 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (17 mei 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Inburgeringsexamen als voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning?

Woensdag 10 mei 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (10 mei 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Bijna alle bezwaren tegen project 'Zuidasdok' ongegrond

Woensdag 26 april 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna alle bezwaren ongegrond verklaard die waren ingediend tegen het tracébesluit 'Zuidasdok' van de minister van Infrastructuur en Milieu.

Staatsraad Jaap Polak Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijdag 21 april 2017

Staatsraad Jaap Polak is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op vrijdag 21 april heeft vice-president Donner van de Raad van State hem de versierselen opgespeld die bij de onderscheiding horen.

Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over verlies van nationaliteit

Woensdag 19 april 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (19 april 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over bepalingen uit het Verdrag van de Europese Unie.

Raad van State publiceert voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2017: Overheidsfinanciën voldoen aan Europese begrotingsregels

Donderdag 13 april 2017

De overheidsfinanciën in 2016 voldeden aan de Europese begrotingsregels. Naar verwachting is dat ook voor 2017 en 2018 het geval.

Council of State publishes 2017 Spring Report on fiscal monitoring: Public finances comply with European fiscal rules

Donderdag 13 april 2017

Public finances complied with European fiscal rules in 2016. This is also expected for 2017 and 2018.

Bouw van ontvangstruimte onder Nieuwe Kerk Delft mag doorgaan

Woensdag 12 april 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Delft mocht vergunning verlenen voor de bouw van een ontvangstruimte onder de Nieuwe Kerk in Delft.

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over bewijsvergaring in boetezaken

Woensdag 12 april 2017

Als een toezichthouder iemand verhoort met het oog op een aan hem op te leggen sanctie, zal die persoon een cautie gegeven moeten worden.

Jaarverslag Raad van State 2016

Donderdag 6 april 2017

Na jaren van zorg ging het in 2016 boven verwachting goed. Toch laat het afgelopen jaar door diverse politieke ontwikkelingen een onbestemd gevoel van onrust achter.

Raad van State steunt maatregelen rondom verkiezingen Curaçao

Dinsdag 4 april 2017

Op 3 april 2017 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk op verzoek van de Rijksministerraad geadviseerd over maatregelen om de verkiezingen voor de Staten van Curaçao op 28 april 2017 ordelijk te laten verlopen.

Verplicht Europees recht tot schorsende werking hoger beroep in asielzaken?

Woensdag 29 maart 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (29 maart 2017) het Hof van Justitie in Luxemburg zogenoemde prejudiciële vragen gesteld over de Europese Procedure- en de Terugkeerrichtlijn.

Weer nieuw besluit nodig voor hypermarkt in Steenwijk

Woensdag 22 maart 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland moet voor de tweede keer een nieuw besluit nemen over de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor een hypermarkt langs de A32 bij Steenwijk.

Minister moet verruiming gasdruk in ondergrondse gasopslag Norg heroverwegen

Woensdag 22 maart 2017

Het staat nog niet vast dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de gasdruk in de ondergrondse gasopslag in Norg (Drenthe) kan verruimen.

Uitspraak Hof van Justitie over Tamiltijgers op Europese terrorismelijst

Dinsdag 14 maart 2017

Vandaag (14 maart 2017) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over de plaatsing van de Tamiltijgers op de Europese terrorismelijst.

Bart Jan van Ettekoven wordt nieuwe voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

Vrijdag 10 maart 2017

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot benoeming van mr. B.J. van Ettekoven als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Minister mocht maximumsnelheid A2 in avond en nacht verhogen naar 130 km/h

Woensdag 8 maart 2017

De minister van Infrastructuur en Milieu mocht de maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen in beide richtingen in de avond en nacht naar 130 km per uur verhogen.

Proefboringen bij Schiermonnikoog mogen doorgaan

Woensdag 15 februari 2017

ENGIE E&P Nederland B.V. kan beginnen met proefboringen naar aardgas in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog.

Uitspraken over kandidatenlijsten voor komende Tweede Kamerverkiezingen

Maandag 13 februari 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag (13 februari 2017) drie schriftelijke uitspraken gedaan in zaken op grond van de Kieswet.

Groen licht voor milieuzone Utrecht

Woensdag 8 februari 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht mocht een milieuzone instellen voor de binnenstad, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein.

Aanwijzing van Marokko als veilig land blijft in stand

Woensdag 1 februari 2017

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Marokko terecht aangewezen als veilig land van herkomst. Hij heeft daarbij bovendien een uitzondering mogen maken voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, de zogenoemde LHBT’s.

Luchthaven Lelystad mag worden uitgebreid

Woensdag 18 januari 2017

De uitbreiding van luchthaven Lelystad kan doorgaan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren tegen het bestemmingsplan 'Lelystad – Uitbreiding luchthaven' van de gemeente Lelystad ongegrond verklaard.

Aanduidingen 'Vrouwen Partij (VP)' en 'Niet Stemmers' mogen op het stembiljet

Vrijdag 13 januari 2017

De Kiesraad heeft terecht de aanduiding 'Vrouwen Partij (VP)' van de politieke groepering Vrouwen Partij en de aanduiding 'Niet Stemmers' van de Vereniging voor Niet-Stemmers opgenomen in het kiesregister voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen.

Gaswinning Groningen wordt voorlopig niet verder beperkt

Donderdag 5 januari 2017

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat de gaswinning uit het Groningenveld voorlopig niet verder wordt beperkt dan de 24 miljard kubieke meter per jaar waartoe de minister van Economische Zaken eind september 2016 besloot. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van vandaag (5 januari 2017).

No provisional restrictions on gas extraction in Groningen

Donderdag 5 januari 2017

The interim relief judge from the Council of State's Administrative Jurisdiction Division has decided that gas extraction from the Groningveld will not be limited further than the 24 billion cubic metres per year that was set by the Minister of Economic Affairs at the end of September 2016.

 • Persberichten van 2016
 • Persberichten van 2015
 • Persberichten van 2014
 • Persberichten van 2013
 • Persberichten van 2012
 • Persberichten van 2011
 • Persberichten van 2010
 • Persberichten van 2009
 • Persberichten van 2008
 • Persberichten van 2007
 • Persberichten van 2006
 • Persberichten van 2005
 • Persberichten van 2004
 • Persberichten van 2003
 • Persberichten van 2002
 • Persberichten van 2001