Besluit over gaswinning in Groningen moet opnieuw

Woensdag 15 november 2017

De minister van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen.

New decision needed on gas extraction in Groningen

Woensdag 15 november 2017

The Minister of Economic Affairs and Climate must reach a new decision on gas extraction in Groningen.

Afdeling advisering Raad van State verkent opties voor de toekomst van de euro

Woensdag 8 november 2017

Nederland heeft als internationaal georiënteerd land een groot belang bij de euro en is daarom gebaat bij een vanzelfsprekende onomkeerbaarheid van de euro.

Dutch Council of State explores options for the future of the euro

Woensdag 8 november 2017

As an internationally-oriented economy, the Netherlands has a major interest in the euro. The Netherlands would benefit from a self-evident irreversibility of the euro.

Op 15 november uitspraak over gaswinning in Groningen

Maandag 6 november 2017

Op woensdag 15 november 2017 om 10.15 uur maakt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de uitspraak openbaar over de instemmingsbesluiten van de minister van Economische Zaken voor de gaswinning uit het Groningenveld.

Financiële afspraken regeerakkoord voldoen aan Europese regels, maar behoedzaamheid geboden

Vrijdag 3 november 2017

Uitgaande van de doorrekening van het regeerakkoord door het CPB blijven de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode voldoen aan de Europese begrotingsregels.

Coalition Agreement complies with European rules, but caution needed

Vrijdag 3 november 2017

According to an analysis of the Coalition Agreement by the CPB, Dutch public finances will continue to comply with European fiscal rules during the new government's term of office.

Vergaderverslagen van ministerieel crisisteam MH17 hoeven niet openbaar

Woensdag 25 oktober 2017

De minister van Veiligheid en Justitie hoeft de verslagen van de vergaderingen die ministers hadden na de ramp met MH17, niet openbaar te maken. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag (25 oktober 2017).

Uitspraak Europees Hof van Justitie over verkleining Habitatrichtlijngebied

Donderdag 19 oktober 2017

Vandaag (19 oktober 2017) heeft het Hof van Justitie in Luxemburg een zogenoemde prejudiciële vraag beantwoord over de verkleining van het Habitatrichtlijngebied 'Haringvliet'.

Triodos Bank mag nieuw kantoor bouwen op landgoed De Reehorst

Woensdag 18 oktober 2017

Triodos Bank mag haar nieuwe kantoor bouwen op landgoed De Reehorst tussen NS-station Driebergen-Zeist en de A12 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Strandhuisjes mogen op Zuiderstrand van Kijkduin

Woensdag 18 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag mocht vergunningen verlenen voor in totaal 40 strandhuisjes op het Zuiderstrand van Kijkduin.

Oude benzineauto's mogen voorlopig weer in Rotterdamse milieuzone

Woensdag 11 oktober 2017

De gemeente Rotterdam mag benzineauto's van vóór 1 juli 1992 voorlopig niet uit de Rotterdamse milieuzone weren.

Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over aanvoeren van nieuw asielmotief

Woensdag 4 oktober 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (4 oktober 2017) in twee vreemdelingenzaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Procedurerichtlijn.

Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over verzoek om internationale bescherming

Woensdag 27 september 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (27 september 2017) in twee vreemdelingenzaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Dublinverordening.

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over de bestuurlijke waarschuwing

Vrijdag 22 september 2017

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over de bestuurlijke waarschuwing.

Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over verblijfsrecht door fraude

Woensdag 20 september 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (20 september 2017) in een vreemdelingenzaak zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn en over de Europese Richtlijn langdurig ingezetenen.

Bekostiging nieuwe islamitisch-hindoeïstische school Den Haag terecht geweigerd

Woensdag 20 september 2017

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft terecht geweigerd om een nieuwe Haagse middelbare school van de stichting De Ozonlaag te bekostigen.

De economie groeit, maar Nederland staat voor grote opgaven

Dinsdag 19 september 2017

De Nederlandse economie groeit. De vooruitzichten op korte termijn zijn positief. Maar Nederland staat voor grote opgaven.

Begroting 2018 voldoet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels

Dinsdag 19 september 2017

De Nederlandse overheidsfinanciën voor 2017 en 2018 voldoen naar verwachting op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels.

2018 budget will comply with the European fiscal rules

Dinsdag 19 september 2017

It is expected that the Dutch government budget for 2017 and 2018 will comply with the European fiscal rules.

Voorlopig geen verruiming van gasdruk in gasopslag Norg

Donderdag 7 september 2017

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag de gasdruk in de ondergrondse gasopslag in Norg (Drenthe) voorlopig niet verruimen.

Provincie mocht vergunningen voor windturbines in Amsterdams havengebied weigeren

Woensdag 30 augustus 2017

Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland hoefde geen vergunning te verlenen voor 23 nieuwe windturbines in het havengebied van Amsterdam. Dat blijkt uit vijf uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (30 augustus 2017). De vergunningen waren aangevraagd door het Havenbedrijf Amsterdam en de coöperatie NDSM energie.

Provincie Overijssel moet nieuwe besluiten nemen over ganzenafschot

Woensdag 23 augustus 2017

Het college van gedeputeerde staten van Overijssel krijgt zes maanden de tijd om alsnog onderzoek te doen naar de gevolgen van het afschieten van ganzen in de Natura 2000-gebieden De Wieden en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Het provinciebestuur heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van ganzenafschot in die beschermde natuurgebieden.

Afdeling bestuursrechtspraak vult criterium 'gevolgen van enige betekenis' in

Woensdag 23 augustus 2017

In een uitspraak van vandaag (23 augustus 2017) in een geschil over een mestbassin in Mechelen in Limburg heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het criterium 'gevolgen van enige betekenis' nader ingevuld. Dit criterium speelt een belangrijke rol bij de vraag wie belanghebbende is bij geschillen over omgevingsrechtelijke besluiten.

Bestemmingsplan voor De Zalmhaven in Rotterdam blijft in stand

Woensdag 9 augustus 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Gedempte Zalmhaven' van de gemeente Rotterdam in stand gelaten. Het bestemmingsplan maakt een gebouw mogelijk van 215 meter hoog: de Zalmhaventoren. Deze toren wordt het hoogste gebouw van Nederland.

Europees Hof van Justitie gaat prejudiciële vragen over PAS met voorrang behandelen

Maandag 7 augustus 2017

Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laten weten dat het de zogenoemde prejudiciële vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met voorrang gaat behandelen. Daarmee komt het Hof van Justitie tegemoet aan het verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak en erkent het Hof van Justitie het belang van een spoedige behandeling van deze zaken.

Nieuwe rijksweg 'A16 Rotterdam' mag er komen

Woensdag 2 augustus 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het tracébesluit 'A16 Rotterdam' van de minister van Infrastructuur en Milieu in stand gelaten. Het tracébesluit regelt de aanleg van een nieuwe rijksweg A16, die de A13 ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport verbindt met de bestaande A16 en A20 ter hoogte van het knooppunt Terbregseplein.

Staatssecretaris moet nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam bekostigen

Woensdag 26 juli 2017

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet vóór 1 augustus 2017 een nieuwe beslissing nemen en daarbij bekostiging verstrekken voor een nieuwe islamitische middelbare school voor mavo, havo en vwo in Amsterdam.

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over exceptieve toetsing

Vrijdag 14 juli 2017

De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal geeft voorlichting aan de Afdeling bestuursrechtspraak, maar bindt haar niet.

Onterechte boetes voor Nederlandse scheepswerf en Roemeens bedrijf

Woensdag 5 juli 2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had aan een Nederlandse scheepswerf en een Roemeens bedrijf geen boetes mogen opleggen vanwege overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen.

Komst nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam nog onzeker

Dinsdag 4 juli 2017

Het is nog onzeker of Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) op 1 augustus 2017 een nieuwe islamitische middelbare school kan starten in Amsterdam.

Uitspraak over de inzet van medisch deskundigen in het bestuursrecht

Vrijdag 30 juni 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft, samen met de Centrale Raad van Beroep, een toetsingskader voor de bestuursrechter ontwikkeld in zaken waarin de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige.

Mr. Mildred Schwengle wordt nieuwe staatsraad voor Aruba

Vrijdag 30 juni 2017

De Rijksministerraad heeft vandaag, vrijdag 30 juni 2017, besloten om mevrouw mr. M.G.M. Schwengle aan Zijne Majesteit de Koning voor te dragen voor een benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk.

Eerste Kamerlid Schrijver wordt staatsraad bij Afdeling advisering, Koeman stapt over

Vrijdag 30 juni 2017

Prof. mr. N.J. Schrijver, op dit moment lid van de Eerste Kamer, wordt per 1 september 2017 staatsraad bij de Raad van State.

Overzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking

Woensdag 28 juni 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (28 juni 2017) een overzichtsuitspraak gedaan over de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking.

Mag gezinshereniging worden afgewezen na te late aanvraag?

Dinsdag 20 juni 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (21 juni 2017) in twee vreemdelingenzaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Streep door tijdelijke vergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam

Woensdag 7 juni 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een groot aantal vergunningen voor rondvaartboten om tot 1 januari 2020 door het centrum van Amsterdam te varen, vernietigd.

Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees Hof over erkenning Europese kentekenbewijzen

Woensdag 24 mei 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (24 mei 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Kentekenbewijzenrichtlijn.

Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees Hof over PAS

Woensdag 17 mei 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (17 mei 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Inburgeringsexamen als voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning?

Woensdag 10 mei 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (10 mei 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Bijna alle bezwaren tegen project 'Zuidasdok' ongegrond

Woensdag 26 april 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna alle bezwaren ongegrond verklaard die waren ingediend tegen het tracébesluit 'Zuidasdok' van de minister van Infrastructuur en Milieu.

Staatsraad Jaap Polak Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijdag 21 april 2017

Staatsraad Jaap Polak is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op vrijdag 21 april heeft vice-president Donner van de Raad van State hem de versierselen opgespeld die bij de onderscheiding horen.

Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over verlies van nationaliteit

Woensdag 19 april 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (19 april 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over bepalingen uit het Verdrag van de Europese Unie.

Raad van State publiceert voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2017: Overheidsfinanciën voldoen aan Europese begrotingsregels

Donderdag 13 april 2017

De overheidsfinanciën in 2016 voldeden aan de Europese begrotingsregels. Naar verwachting is dat ook voor 2017 en 2018 het geval.

Council of State publishes 2017 Spring Report on fiscal monitoring: Public finances comply with European fiscal rules

Donderdag 13 april 2017

Public finances complied with European fiscal rules in 2016. This is also expected for 2017 and 2018.

Bouw van ontvangstruimte onder Nieuwe Kerk Delft mag doorgaan

Woensdag 12 april 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Delft mocht vergunning verlenen voor de bouw van een ontvangstruimte onder de Nieuwe Kerk in Delft.

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over bewijsvergaring in boetezaken

Woensdag 12 april 2017

Als een toezichthouder iemand verhoort met het oog op een aan hem op te leggen sanctie, zal die persoon een cautie gegeven moeten worden.

Jaarverslag Raad van State 2016

Donderdag 6 april 2017

Na jaren van zorg ging het in 2016 boven verwachting goed. Toch laat het afgelopen jaar door diverse politieke ontwikkelingen een onbestemd gevoel van onrust achter.

Raad van State steunt maatregelen rondom verkiezingen Curaçao

Dinsdag 4 april 2017

Op 3 april 2017 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk op verzoek van de Rijksministerraad geadviseerd over maatregelen om de verkiezingen voor de Staten van Curaçao op 28 april 2017 ordelijk te laten verlopen.

Verplicht Europees recht tot schorsende werking hoger beroep in asielzaken?

Woensdag 29 maart 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (29 maart 2017) het Hof van Justitie in Luxemburg zogenoemde prejudiciële vragen gesteld over de Europese Procedure- en de Terugkeerrichtlijn.

Weer nieuw besluit nodig voor hypermarkt in Steenwijk

Woensdag 22 maart 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland moet voor de tweede keer een nieuw besluit nemen over de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor een hypermarkt langs de A32 bij Steenwijk.

Minister moet verruiming gasdruk in ondergrondse gasopslag Norg heroverwegen

Woensdag 22 maart 2017

Het staat nog niet vast dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de gasdruk in de ondergrondse gasopslag in Norg (Drenthe) kan verruimen.

Uitspraak Hof van Justitie over Tamiltijgers op Europese terrorismelijst

Dinsdag 14 maart 2017

Vandaag (14 maart 2017) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over de plaatsing van de Tamiltijgers op de Europese terrorismelijst.

Bart Jan van Ettekoven wordt nieuwe voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

Vrijdag 10 maart 2017

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot benoeming van mr. B.J. van Ettekoven als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Minister mocht maximumsnelheid A2 in avond en nacht verhogen naar 130 km/h

Woensdag 8 maart 2017

De minister van Infrastructuur en Milieu mocht de maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen in beide richtingen in de avond en nacht naar 130 km per uur verhogen.

Proefboringen bij Schiermonnikoog mogen doorgaan

Woensdag 15 februari 2017

ENGIE E&P Nederland B.V. kan beginnen met proefboringen naar aardgas in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog.

Uitspraken over kandidatenlijsten voor komende Tweede Kamerverkiezingen

Maandag 13 februari 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag (13 februari 2017) drie schriftelijke uitspraken gedaan in zaken op grond van de Kieswet.

Groen licht voor milieuzone Utrecht

Woensdag 8 februari 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht mocht een milieuzone instellen voor de binnenstad, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein.

Aanwijzing van Marokko als veilig land blijft in stand

Woensdag 1 februari 2017

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Marokko terecht aangewezen als veilig land van herkomst. Hij heeft daarbij bovendien een uitzondering mogen maken voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, de zogenoemde LHBT’s.

Luchthaven Lelystad mag worden uitgebreid

Woensdag 18 januari 2017

De uitbreiding van luchthaven Lelystad kan doorgaan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren tegen het bestemmingsplan 'Lelystad – Uitbreiding luchthaven' van de gemeente Lelystad ongegrond verklaard.

Aanduidingen 'Vrouwen Partij (VP)' en 'Niet Stemmers' mogen op het stembiljet

Vrijdag 13 januari 2017

De Kiesraad heeft terecht de aanduiding 'Vrouwen Partij (VP)' van de politieke groepering Vrouwen Partij en de aanduiding 'Niet Stemmers' van de Vereniging voor Niet-Stemmers opgenomen in het kiesregister voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen.

Gaswinning Groningen wordt voorlopig niet verder beperkt

Donderdag 5 januari 2017

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat de gaswinning uit het Groningenveld voorlopig niet verder wordt beperkt dan de 24 miljard kubieke meter per jaar waartoe de minister van Economische Zaken eind september 2016 besloot. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van vandaag (5 januari 2017).

No provisional restrictions on gas extraction in Groningen

Donderdag 5 januari 2017

The interim relief judge from the Council of State's Administrative Jurisdiction Division has decided that gas extraction from the Groningveld will not be limited further than the 24 billion cubic metres per year that was set by the Minister of Economic Affairs at the end of September 2016.

 • Persberichten van 2016
 • Persberichten van 2015
 • Persberichten van 2014
 • Persberichten van 2013
 • Persberichten van 2012
 • Persberichten van 2011
 • Persberichten van 2010
 • Persberichten van 2009
 • Persberichten van 2008
 • Persberichten van 2007
 • Persberichten van 2006
 • Persberichten van 2005
 • Persberichten van 2004
 • Persberichten van 2003
 • Persberichten van 2002
 • Persberichten van 2001