Afghanistan op dit moment veilig genoeg om naar terug te keren

Woensdag 21 maart 2018

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de veiligheidssituatie in Afghanistan niet zodanig slecht is, dat Nederland asiel zou moeten verlenen.

Uitspraak over kostenraming bij grondexploitatie

Vrijdag 16 maart 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (16 maart 2018) uitspraak gedaan in een zaak over een exploitatieplan.

Nieuwe besluiten nodig over opsporen schaliegas in Noord-Brabant en de Noordoostpolder

Woensdag 14 maart 2018

De minister van Economische Zaken en Klimaat moet nieuwe besluiten nemen over het opsporen van schaliegas in Noord-Brabant en de Noordoostpolder.

Schorsing van twee natuurvergunningen waarbij het PAS is toegepast

Vrijdag 9 maart 2018

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (9 maart 2018) twee natuurvergunningen geschorst waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegepast.

Bruno van Ravels wordt voorzitter van Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen

Vrijdag 9 maart 2018

Mr. B.P.M. van Ravels wordt voorzitter van de tijdelijke commissie die gaat beslissen over schadevergoeding als gevolg van de gaswinning in Groningen.

Aardgaswinning bij Wapse kan doorgaan

Woensdag 7 maart 2018

De winning van bijna 500.000 m3 aardgas per dag door Vermilion Oil & Gas bij Wapse (Drenthe) kan doorgaan.

Hugo Klynstra krijgt achternaam De Bourbon de Parme en de titel 'prins'

Woensdag 28 februari 2018

De toenmalig minister van Veiligheid en Justitie heeft het verzoek om de achternaam van Klynstra te wijzigen in De Bourbon de Parme terecht ingewilligd.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer mag worden aangelegd

Woensdag 21 februari 2018

Het inpassingsplan 'Windpark De Drentse Monden en Oostermoer' blijft in stand.

Nieuw besluit nodig over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied 'Haringvliet'

Woensdag 21 februari 2018

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied 'Haringvliet'.

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

Vrijdag 9 februari 2018

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven.

Nieuw besluit nodig over islamitische basisschool in gemeente Westland

Woensdag 7 februari 2018

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media moet een nieuw besluit nemen over het plan van basisscholen in de gemeente Westland.

Afdeling bestuursrechtspraak mag geen inhoudelijke uitspraak doen in geschil over intrekking referendumwet

Vrijdag 2 februari 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mag als hoogste bestuursrechter in ieder geval in dit stadium geen inhoudelijk oordeel geven over het bezwaar van Stichting Meer Democratie tegen de voorgenomen intrekking van de Wet raadplegend referendum. Dat blijkt uit een uitspraak van vandaag (2 februari 2018). De Afdeling bestuursrechtspraak heeft zich in de uitspraak daarom onbevoegd moeten verklaren.

Afdeling bestuursrechtspraak wil uitleg over verwerken en bewaren van biometrische gegevens in vreemdelingenadministratie

Woensdag 31 januari 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (woensdag 31 januari 2018) zogenoemde 'prejudiciële vragen' gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg.

Uitspraak Europees Hof van Justitie over Europese Dienstenrichtlijn

Dinsdag 30 januari 2018

Vandaag (30 januari 2018) heeft het Hof van Justitie in Luxemburg zogenoemde prejudiciële vragen beantwoord over de Europese Dienstenrichtlijn.

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over belang van bijzondere omstandigheden bij invordering na handhavingsbesluiten

Donderdag 25 januari 2018

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Wattel.

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de bestuurlijke waarschuwing

Woensdag 24 januari 2018

Een bestuurlijke waarschuwing is een besluit waartegen men bij de bestuursrechter in beroep kan komen, als die waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift en zij een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een sanctie of maatregel te kunnen opleggen.

Nieuwe westelijke rondweg Amersfoort mag er komen

Woensdag 24 januari 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Westelijke ontsluiting' van de gemeenteraad van Amersfoort in stand gelaten.

Bomenkap voor werkzaamheden aan Zuidelijke Ringweg Groningen mag doorgaan

Woensdag 10 januari 2018

Het gemeentebestuur van Groningen mocht omgevingsvergunningen verlenen voor de bomenkap vanwege de ingrijpende aanpassing van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (10 januari 2018).

 • Persberichten van 2017
 • Persberichten van 2016
 • Persberichten van 2015
 • Persberichten van 2014
 • Persberichten van 2013
 • Persberichten van 2012
 • Persberichten van 2011
 • Persberichten van 2010
 • Persberichten van 2009
 • Persberichten van 2008
 • Persberichten van 2007
 • Persberichten van 2006
 • Persberichten van 2005
 • Persberichten van 2004
 • Persberichten van 2003
 • Persberichten van 2002
 • Persberichten van 2001