Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de gedoogbeslissing

Woensdag 16 januari 2019

Een beslissing om wel of niet te gedogen is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar kan onder omstandigheden wél bij de bestuursrechter worden aangevochten.

Minister BZK hoeft niet alsnog te beslissen over referendum over intrekking referendumwet

Woensdag 16 januari 2019

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoeft niet alsnog te besluiten of er een referendum kan worden gehouden over het intrekken van de referendumwet.

 • Persberichten van 2018
 • Persberichten van 2017
 • Persberichten van 2016
 • Persberichten van 2015
 • Persberichten van 2014
 • Persberichten van 2013
 • Persberichten van 2012
 • Persberichten van 2011
 • Persberichten van 2010
 • Persberichten van 2009
 • Persberichten van 2008
 • Persberichten van 2007
 • Persberichten van 2006
 • Persberichten van 2005
 • Persberichten van 2004
 • Persberichten van 2003
 • Persberichten van 2002
 • Persberichten van 2001