Maandag 3 december 2018

10.00 uur

Windpark Hattemerbroek
Zitting over het bestemmingsplan 'Buitengebied, Windmolenparkpark Hattemerbroek' dat de gemeenteraad van Oldebroek heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt vier windturbines mogelijk in de polder Hattemerbroek, vlak bij het gelijknamige verkeersknooppunt. Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij onder meer ook een omgevingsvergunning voor het windpark is verleend. Inwoners van Hattem en Hattemerbroek, de Agrarische Natuur Vereniging Camperland, de Agrarische Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom, de Vereniging Landschap en Milieu en de Vereniging voor Natuurstudie en Bescherming IJsseldelta komen tegen het bestemmingsplan en de andere besluiten in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de bezwaarmakers passen de windturbines niet in het landschap. Verder zijn zij bang voor schade aan de natuur en beschermde diersoorten. Ook vrezen zij aantasting van het woongenot in de omgeving. (zaaknummer 201706905/1)
De zitting gaat ook over de natuurbeschermingsontheffing die het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft verleend voor het windpark. Daar hebben de bezwaarmakers ook bezwaren tegen. Zo is volgens hen de ontheffing niet via de goede procedure tot stand gekomen, omdat die later is verleend en niet samen met alle andere besluiten over het windpark. (zaaknummer 201805064/1)

10.00 uur

Windpark Battenoord in Oude-Tonge (Goeree-Overflakkee)
Zitting over het bestemmingsplan 'Windlocatie Battenoord' dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een windpark met zes turbines mogelijk bij Oude-Tonge, ten westen van de plaats Oostflakkee. Inwoners van Goeree-Overflakkee, in de omgeving gevestigde bedrijven en de stichting Mallemolens komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen is het windpark in strijd met regels van de provincie en veroorzaken de windturbines overlast voor de omgeving, onder meer door geluid en schaduw. De bedrijven zijn bang dat het windpark hun bedrijfsvoering hindert, bijvoorbeeld door interferentie met radar- en GPS-systemen. Verder betwijfelen de bezwaarmakers dat het windpark nodig is en vinden zij dat het windpark het landschap en de natuur aantast. (zaaknummer 201709167/1)
De zitting gaat ook over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee heeft verleend voor de zes windturbines op de windlocatie Battenoord. Het gaat om drie windturbines bij de Blaakweg in Nieuwe-Tonge en drie bij de Zuiderlandsezeedijk in Oude-Tonge. De inwoners, een bedrijf in de omgeving en stichting Mallemolens kwamen eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Die verklaarde de beroepen tegen de omgevingsvergunning in juli 2018 echter ongegrond. De bezwaarmakers laten het er niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. (zaaknummer 201807375/1)

10.45 uur

Informatieverzoek over MH17
Zitting over de weigering van de minister van Algemene Zaken (de minister-president) om geobjectiveerde verslagen van drie ministerraden openbaar te maken, waarin is gesproken over de MH17-ramp. Ook heeft de minister geweigerd om een verslag van een gesprek met onderzoekers van de Universiteit Twente openbaar te maken. Dat gesprek ging over een evaluatie van de crisisbeheersingsoperatie rond de MH17. RTL Nieuws had gevraagd om openbaarmaking van deze stukken. De minister weigerde dat, omdat openbaarmaking de relatie van Nederland met andere staten in gevaar zou kunnen brengen en omdat de stukken persoonlijke opvattingen van betrokkenen bevatten. RTL kwam tegen die weigering eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die verklaarde het beroep van RTL in september 2017 gegrond. Volgens de rechtbank moest de laatste zin van één van de verslagen van de ministerraad openbaar worden gemaakt en ook het gespreksverslag met de onderzoekers van de Universiteit Twente. Voor deze stukken is niet voldoende onderbouwd waarom ze geheim moeten blijven, oordeelde de rechtbank. Zowel de minister als RTL komen tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De minister vindt dat hij de stukken helemaal niet openbaar hoeft te maken, en voor RTL gaat de uitspraak van de rechtbank juist niet ver genoeg. (zaaknummer 201708297/1)

13.30 uur

Asielvergunningen voor Ahwazi uit Iran
Zitting over de weigering van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om asielvergunningen te verlenen aan een drietal Ahwazi. Ahwazi zijn Iraniërs van Arabische afkomst, vaak afkomstig uit Khuzestan (een provincie in het uiterste zuidwesten van Iran). De Ahwazi voelen zich achtergesteld en protesteren daarom tegen de Iraanse overheid. De Ahwazi in deze zaken zeggen dat zij niet veilig terug kunnen keren naar Iran en dat zij daarom recht hebben op asiel in Nederland. De staatssecretaris weigerde dat, waarna de Ahwazi in beroep kwamen bij de rechtbank Den Haag. In drie uitspraken van januari en februari 2018 liet de rechtbank de weigeringen van de staatssecretaris in stand. De Ahwazi laten het er niet bij zitten en komen tegen die uitspraken van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummers 201801581/1, 201802085/1 en 201801587/1)

14.00 uur

Aankondiging uitspraken
Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.