Donderdag 31 augustus 2017

11.30 uur

Verzoek om schorsing van de verruiming van gasdruk in gasopslag Norg
Zitting over het verzoek van de gemeenten Noordenveld en Leek om het besluit van de minister van Economische Zaken over de gasopslag in Norg te schorsen. De minister stemde in 2015 in met een wijziging van het plan voor de ondergrondse gasopslag in Norg. Het gaat daarbij om de opslag van gas en niet om het winnen van gas. Met de wijziging wordt in compartiment 2 van de gasopslag een gemiddelde gasdruk van 225 bar tot 347 bar toegestaan. In de overige compartimenten 1, 3 en 4 blijft de gemiddelde gasdruk ongewijzigd. Deze moet tussen de 235 bar en 327 bar blijven. De verruiming in compartiment 2 is volgens de minister nodig, omdat hij in 2014 heeft ingestemd met de uitbreiding van de gasopslag in Norg naar zeven miljard kubieke meter. Om ook daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van deze uitbreiding, is de verruiming van de gasdruk in compartiment 2 volgens de NAM noodzakelijk. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over de gasopslag in Norg buigt. In haar uitspraak van 22 maart 2017 heeft de zij geoordeeld dat de minister het drukbereik in compartiment 2 heeft verruimd zonder duidelijkheid te geven over hoe groot de daarmee gemoeide belangen zijn. Ook oordeelde zij dat hij niet heeft onderbouwd welke gevolgen die verruiming heeft voor de seismische dreiging. Van de Afdeling bestuursrechtspraak moest de minister daarom duidelijk maken waarom hij de hogere gasdruk nu wel toestaat. Hij moest opnieuw beslissen op de bezwaren van de gemeenten Leek en Noordenveld tegen zijn besluit over de verruiming. De uitspraak van 22 maart 2017 met zaaknummer 201601249/1 is op de website te lezen. Beide gemeenten constateren eind juli van dit jaar dat de minister van Economische Zaken vier maanden na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak nog niet met een beter onderbouwd besluit is gekomen. Het eerste besluit waarbij hij de gasdruk heeft verruimd, geldt nog steeds. Dit besluit is met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 22 maart 2017 niet geschorst. De minister heeft de gemeenten per brief laten weten dat hij uiterlijk op 31 oktober a.s. een nieuw, beter onderbouwd besluit zal nemen. Dat duurt de gemeenten te lang. Volgens hen begint de NAM in september met het opvoeren van de injectie tot boven de oorspronkelijk vergunde drie miljard. Zij verzoeken de Afdeling bestuursrechtspraak het besluit over de verruiming van de gasdruk te schorsen totdat de minister een nieuw besluit heeft genomen. Mede vanwege de grote maatschappelijke onrust rondom de gaswinning in Groningen en de opslag daarvan in Noord-Drenthe getuigt deze vertraging van weinig tact en respect voor hun inwoners, aldus de gemeenten Leek en Noordenveld. (zaaknummer 201706136/1)

16.00 uur

Sluiting van garage in Oosterhout na vondst hennep
Zitting over het besluit van de burgemeester van Oosterhout waarbij hij een garage die in de gemeente is gevestigd voor zes maanden heeft gesloten. Dat gebeurde nadat de politie in een auto op het bedrijfsterrein van de garage een 'handelsvoorraad hennep' had gevonden. Volgens de garagehouder waren de drugs niet van hem, maar lagen deze in een auto die een klant had neergezet voor reparatie. Die klant zou volgens de garagehouder de politie hebben verteld dat het zijn auto en drugs waren. Hij vindt dan ook dat hem niets te verwijten valt en dat de burgemeester de garage onterecht voor zes maanden heeft gesloten. De garagehouder kwam tegen de sluiting door de burgemeester eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die verklaarde zijn beroep ongegrond en oordeelde dat de burgemeester goed heeft gehandeld door de garage tijdelijk te sluiten. De garagehouder is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201606203/1)