Woensdag 17 januari 2018

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Uitbreiding Bedrijventerrein Maarsbergen Oost'
Zitting over het bestemmingsplan 'Uitbreiding Bedrijventerrein Maarsbergen Oost' dat de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van het bedrijventerrein dat in het oosten van Maarsbergen ligt. Ook maakt het bestemmingsplan 25 nieuwe woningen en nieuwe natuur mogelijk. Omwonenden, de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden vrezen verkeersoverlast en geluidhinder. De Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk en de Natuur- en Milieufederatie voeren aan dat de nieuwe ontwikkeling het landschap aantasten. Verder denken zij dat er geen behoefte bestaat aan nieuwe ruimte voor bedrijven en aan de nieuwe woningen. Ook is bestemmingsplan volgens hen in strijd met gemeentelijk beleid en met provinciale regels. (zaaknummer 201706994/1)

10.15 uur

Openbaarmaking uitspraken
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken