Maandag 26 maart 2018

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Windpark Avri' van de gemeente Geldermalsen
Zitting over het bestemmingsplan 'Windpark Avri' dat de gemeenteraad van Geldermalsen heeft vastgesteld. Het betreft een gecoördineerd project, waarbij het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen ook een omgevingsvergunning heeft verleend. Het bestemmingsplan en de vergunning maken de bouw mogelijk van een windpark met drie windturbines op het grondstoffenpark Avri in Geldermalsen. Omwonenden, een kwekerij en de stichting Tegen Wind Geldermalsen komen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang voor geluidsoverlast en voor schade aan de natuur. Ook vindt Tegen Wind Geldermalsen dat het windpark in strijd is met beleid van de gemeente en de provincie. (zaaknummer 201706637/1)

10.00 uur

Slijterij in een supermarkt
Zitting over de weigering van de burgemeester van Amsterdam om op te treden tegen een slijterij in een supermarkt aan het Bos en Lommerplein in Amsterdam. De SlijtersUnie had de burgemeester gevraagd om maatregelen te nemen. Volgens de SlijtersUnie zou tijdens de openingstijden van de slijterij niet voortdurend een leidinggevende aanwezig zijn, terwijl dat volgens de regels wel zou moeten. Tegen de weigering van de burgemeester kwam de SlijtersUnie in beroep bij de rechtbank Amsterdam, die het beroep gegrond verklaarde. De rechtbank deed dat, omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in december 2016 in drie uitspraken oordeelde dat in slijterijen in supermarkten permanent een leidinggevende aanwezig moet zijn. Die uitspraken met zaaknummers 201507699/1, 201507606/1 en 201508017/1 staan op de website. De supermarkt en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens hen is de situatie bij deze supermarkt aan het Bos en Lommerplein anders dan die in de uitspraken uit december 2016. Bij deze supermarkt is drank alleen verkrijgbaar aan een balie en kunnen klanten zelf geen drank uit het schap pakken. (zaaknummer 201704549/1)

10.45 uur

Verkoop van alcohol bij groothandel
Zitting over de weigering van de burgemeester van Den Bosch om op te treden tegen de verkoop van drank voor directe consumptie in een groothandel. De SlijtersUnie had de burgemeester gevraagd om maatregelen te nemen. De groothandel biedt de mogelijkheid in de winkel wijn te proeven, maar dat vindt de SlijtersUnie niet wenselijk. De SlijtersUnie kwam eerder tegen de weigering van de burgemeester in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant, die de SlijtersUnie in juni 2017 geen gelijk gaf. Volgens de rechtbank werken de leden van de SlijtersUnie niet in hetzelfde marktsegment als groothandels en is de SlijtersUnie daarom geen belanghebbende bij de procedure. De SlijtersUnie laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201705647/1)

11.15 uur

Destilleerderij in Baarle-Nassau
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau heeft verleend voor vatenopslagkelders voor een nieuwe destilleerderij aan de Boschoven in Baarle-Nassau. De destilleerderij zit daar nog niet, maar wil op die locatie whisky en jenever gaan stoken. De eigenaren van een verhuurde woning in de buurt zijn het daar niet mee eens en kwamen eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West Brabant. De rechtbank gaf hen gelijk en vernietigde de omgevingsvergunning in maart 2017. De rechtbank oordeelde dat de destilleerderij op deze locatie volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. De destilleerderij en het gemeentebestuur laten het er niet bij zitten en komen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen past een destilleerderij wel in het bestemmingsplan. (zaaknummer 201703849/1)

14.00 uur

Aankondiging uitspraken
Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

14.45 uur

Bestemmingsplan voor nieuwe woningen in Rucphen
Zitting over het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012 Hazelaarstraat-Lijsterbesstraat te St. Willebrord' dat de gemeenteraad van Rucphen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt dertien vrijstaande woningen mogelijk in St. Willebrord. Een groep omwonenden is het daar niet mee eens en is in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen is er geen behoefte aan de nieuwe woningen en zouden er in dit gebied, buiten de bebouwde kom, geen nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Deze huizen zijn in strijd met het beleid van de provincie en passen niet in de omgeving, vinden de omwonenden. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroepen vragen de omwonenden de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan te schorsen.(zaaknummer 201800544/2)