Maandag 25 februari 2019

10.00 uur

Dwangsom vanwege geluidhinder restaurant in Amsterdam
Zitting over de dwangsom die het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam heeft opgelegd aan een restaurant aan de Ruysdaalstraat. De afzuiginstallatie in de keuken zou zoveel geluid maken, dat het restaurant de geluidsnormen overtreedt. Met de dwangsom wil het stadsdeelbestuur bewerkstelligen dat de afzuiginstallatie op maximaal stand 3 komt te staan. Het gaat om een bedrag van € 2.500,- per overtreding. Een omwonende vindt de dwangsom niet ver genoeg gaan. Hij kwam daarom eerder tegen het besluit in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Hij vindt dat de afzuiginstallatie op maximaal stand 1 moet draaien, en dat de dwangsom niet hoog genoeg is. De rechtbank verklaarde zijn beroep in juli 2018 echter ongegrond. Tegen die uitspraak komt de omwonende in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201806356/1)

11.30 uur

Tijdelijk zonnepark in Rouveen
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Staphorst heeft verleend voor een tijdelijk zonnepark met ongeveer 22.500 zonnepanelen en enkele trafostations. Het zonnepark moet aan de Uithofsweg in Rouveen komen te liggen en mag daar op grond van de vergunning tien jaar blijven staan. Een bedrijf in groenrecycling dat in de buurt is gevestigd kwam eerder al tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Overijssel. Het bedrijf slaat groenafval op en is bang dat de exploitant van het zonnepark zal klagen over stof. Het groenafval verspreidt stofdeeltjes, die kunnen neerslaan op de zonnepanelen en dan de opbrengst van de panelen zouden kunnen verminderen. Het bedrijf vreest dat het gemeentebestuur dan tegen hem zal optreden. De rechtbank verklaarde het beroep in september 2018 echter ongegrond. Het bedrijf komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201807860/1)

13.30 uur

Natuurbegraafplaats op Mookerheide
Zitting over het bestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Landgoed Jachtslot de Mookerheide' dat de gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een natuurbegraafplaats mogelijk op een deel van het landgoed Jachtslot de Mookerheide. De stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de stichting wordt de begraafplaats te groot en tast de begraafplaats de natuur aan. Verder vreest de stichting dat er ongewenste activiteiten zullen plaatsvinden in het natuurgebied, zoals het tijdelijk begraven van overledenen, het gebruik van dubbele graven en het aanbrengen van grafmarkeringen. (zaaknummer 201803669/1)

14.00 uur

Aankondiging uitspraken
Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.