Vrijdag 23 maart 2018

12.30 uur

Verzoek om herbeoordeling van havo-examen
Zitting over de afwijzing door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van een verzoek om herbeoordeling van een in 2014 gemaakt havo-eindexamen. Een vrouw uit Venlo had daarom gevraagd. Zij zakte in 2014 voor het havo-eindexamen. Zij vroeg daarop om herbeoordeling van het door haar gemaakte havo-examen tehatex (tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen). De vrouw kwam tegen de weigering van de minister eerder in beroep bij de rechtbank Limburg. Volgens haar heeft zij schade geleden, omdat zij als gevolg van het gezakte examen pas een jaar later aan een hbo-opleiding kon beginnen. Zij had daardoor geen recht meer op studiefinanciering op grond van de oude regeling en loopt daardoor studiefinanciering mis. Dat leidt volgens de vrouw tot een schadepost € 50.000, die zij wil verhalen op de minister. De rechtbank verklaarde haar beroep in juli 2017 echter niet-ontvankelijk, omdat de vrouw in het schooljaar 2014-2015 alsnog is geslaagd voor het eindexamen havo. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de minister geen aandeel in de gestelde schade van € 50.000. Tegen die uitspraak van de rechtbank komt de vrouw in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201706635/1)

13.00 uur

Bestemmingsplan 'Nieuw Baarnstraat 1 en 7' van de gemeente Baarn
Zitting over het bestemmingsplan 'Nieuw Baarnstraat 1 en 7' dat de gemeenteraad van Baarn heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt 23 nieuwe woningen mogelijk. Tegen het bestemmingsplan komen drie omwonenden in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor overlast. Zo zijn ze bang voor geluid- en schaduwhinder en verminderde privacy. Ook zijn er volgens hen alternatieve bouwlocaties. Daarnaast maken ze zich zorgen over de gevolgen voor het waterpeil in de buurt. (zaaknummer 201702998/1)