Mr. A.W.M. (Ton) Bijloos


Staatsraad

Geboren in Voorburg op 18 mei 1953

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

Advocaat te Rotterdam
Stafjurist Afdeling rechtspraak Raad van State
Chef-Jurist Stafafdeling wetgeving Raad van State
Rechter rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba
Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 januari 2002
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: staatsraad)

Huidige nevenfuncties

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag.


mr-a-w-m-ton-bijloos