Mr. B.J. (Ben) Schueler


Staatsraad

Geboren in Arnhem op 9 oktober 1962

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht
Gepromoveerd in 1994 aan de Universiteit Utrecht

Loopbaan

Onderzoeker in opleiding bij de Nederlandse Stichting Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Jurist bij de Nationale Woningraad
Universitair docent bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht
Universitair hoofddocent Bestuursrecht aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam
Advocaat bij advocatenkantoor Wladimiroff & Spong in Den Haag
Advocaat bij advocatenkantoor Houthoff Buruma in Den Haag
Hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, aan de Universiteit Utrecht
Staatsraad, sinds 1 juli 2015

Huidige nevenfuncties

Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag;
Lid van de redactie van het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid;
Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht;
Lid van de adviesraad bestuursrecht OSR Juridische Opleidingen;
Lid van de redactie van AB Klassiek;
Voorzitter van de VAR-commissie Bevoegdheden van de bestuursrechter (van de Vereniging voor Bestuursrecht):
Docent bij de Grotius Academie;
Docent bij het Instituut voor Bouwrecht;
Lid van het algemeen bestuur van de Stichting Grotius Academie.

(N.B. andere hoofdfunctie: hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, aan de Universiteit Utrecht)