Mr. B.J. (Ben) Schueler


Staatsraad

Geboren in Arnhem op 9 oktober 1962

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht
Gepromoveerd in 1994 aan de Universiteit Utrecht

Loopbaan

Onderzoeker in opleiding bij de Nederlandse Stichting Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Jurist bij de Nationale Woningraad
Universitair docent bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht
Universitair hoofddocent Bestuursrecht aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam
Advocaat bij advocatenkantoor Wladimiroff & Spong in Den Haag
Advocaat bij advocatenkantoor Houthoff Buruma in Den Haag
Hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, aan de Universiteit Utrecht
Staatsraad, sinds 1 juli 2015

Huidige nevenfuncties

Lid van de redactie van het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid;
Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht;
Lid van de adviesraad bestuursrecht OSR Juridische Opleidingen;
Lid van de redactie van AB Klassiek;
Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof van Den Haag;
Voorzitter van de begeleidingscommissie voor de voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet;
Lid van de Regieraad Responsieve Overheid (opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);
Voorzitter van de VAR-commissie Bevoegdheden van de bestuursrechter (van de Vereniging voor Bestuursrecht):
Lid van de redactieraad van het Nederlands Juristenblad;
Lid van het curatorium van het Onderzoeksprogramma Staat en recht;
Docent Grotius Academie;
Lid van de Reflectieraad Staalkaarten Omgevingswet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

(N.B. andere hoofdfunctie: hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, aan de Universiteit Utrecht)


mr-b-j-ben-schueler