Mr. R.J. (Robert Jan) Koopman


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Haarlem op 16 juni 1962

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

Medewerker wetenschappelijk bureau Hoge Raad der Nederlanden                      
Universitair docent belastingrecht Universiteit van Amsterdam
Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 april 2015

Huidige nevenfuncties

Deelredacteur encyclopedie de Vakstudie;
Penningmeester VAR Vereniging voor Bestuursrecht;
Lid redactiecommissie weekblad Fiscaal Recht;
Lid redactie en tijdschrift voor Formeel Belastingrecht;
Lid boekenraad sectie sociaal-economisch recht.

(N.B. Hoofdfunctie: Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden)


Mr. R.J. (Robert-Jan) Koopman