Mr. R.J.J.M. (Ralph) Pans


Staatsraad

Geboren in Maastricht op 2 januari 1952

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

Juridisch medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting
Wethouder, tevens loco-burgemeester van de gemeente Zaanstad
Burgemeester van de gemeente Rosmalen
Burgemeester van de gemeente Almere
Secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Staatsraad, sinds 1 maart 2013

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van de Stichting Recht en Overheid;
Voorzitter van het bestuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid);
Voorzitter van de raad van toezicht van de Almeerse Scholengroep (ASG);
Voorzitter van de Raad van Advies van Golfclub Almeerderhout.


mr-r-j-j-m-ralph-pans