Mr. P.B.M.J. (Paula) van der Beek-Gillessen


Staatsraad

Geboren in Heerlen op 15 juli 1951

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit van Tilburg (voorheen: Katholieke Hogeschool Tilburg)

Loopbaan

Medewerker van de sectie Jeugdrecht jeugdbescherming en jeugdbeleid bij de Universiteit van Tilburg (voorheen Katholieke Hogeschool Tilburg)
Secretaris-plaatsvervangend hoofd van het bureau van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep te Utrecht
Plaatsvervangend-ondervoorzitter bij de Raad van Beroep te Utrecht
Rechter in de rechtbank te Utrecht
Vice-President rechtbank te Utrecht
Voorzitter sector bestuursrecht, tevens lid van het gerechtsbestuur, van de rechtbank te Utrecht
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 januari 2007
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: staatsraad)

Huidige nevenfuncties

Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken;
Plaatsvervangend voorzitter Geschillencommissie CAO Rijk en Geschillencommissie aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU).


mr-p-b-m-j-paula-van-der-beek-gillessen