Mr. N.S.J. (Niels) Koeman


Staatsraad

Geboren in Den Haag op 4 april 1949

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht
Gepromoveerd in 1974 aan de Universiteit Utrecht

Loopbaan

Advocaat te Amsterdam, met een praktijk op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht/milieurecht; bestuursrecht
Deeltijd hoogleraar milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
Wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 januari 2010
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: staatsraad)

Huidige nevenfuncties

Lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli);
Voorzitter van de Stichting Hermitage aan de Amstel;
Bestuurslid van de Grotius Academie;
Bestuurslid van het Instituut voor Bouwrecht;
Hoofddocent en docent Specialisatieopleiding Omgevingsrecht van de Grotius Academie;
Docent, onder meer bij het Instituut voor Bouwrecht;
Voorzitter van de begeleidingscommissie voor de evaluatie van de Crisis- en herstelwet;
Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.


mr-n-s-j-niels-koeman