Mr. M.G.M. (Mildred) Schwengle


Staatsraad van het Koninkrijk

Geboren in Rotterdam op 26 november 1964

Opleiding

Rechtenstudie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Loopbaan

Plaatsvervangend officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Aruba
Griffier bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Advocaat in Aruba en Curaҫao, managing partner in Aruba
Staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba, sinds 1 november 2017

Huidige nevenfuncties

Bestuurslid Stichting Alnaus Foundation;
Directeur van Lex Legal Consultancy N.V. in Aruba;
Lid van de raad van commissarissen van Massy United Insurance Aruba NV.


Mr. M.G.M. (Mildred) Schwengle