Mr. J.C. (Janny) Kranenburg


Staatsraad

Geboren in Rotterdam op 7 juli 1951

Opleiding

Rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Loopbaan

Nederlandse Credietbank NV
Secretaris van de maatschap De Boer en Van Keulen/belastingadviseurs
Adjunct secretaris van de overkoepelende maatschap met Dijker en Doornbos/accountants en Van der Torn & Buningh/organisatie-adviseurs
Rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio) in Arnhem en Utrecht
Gerechtsauditeur en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Utrecht
Rechter in de rechtbank Utrecht
Vice-president en kamervoorzitter rechtbank Utrecht
Vice-president en kamervoorzitter gerechtshof 's-Hertogenbosch
Voorzitter rekestensector gerechtshof 's-Hertogenbosch
Voorzitter civiele sector (na samenvoeging rol- en rekestensector) gerechtshof 's-Hertogenbosch
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 september 2009
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: staatsraad)

Huidige nevenfuncties

Geen.