Mr. J.J. (Jacques) van Eck


Staatsraad

Geboren in Maasniel op 9 maart 1952

Opleiding

Rechten- en psychologiestudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Loopbaan

Teamleider SNV-Zambia
Secretaris Adviescommissie voor vreemdelingenzaken
Officier van justitie in Den Haag
Hoofdofficier van justitie in Aruba
Conrector Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Hoofdofficier van justitie in Maastricht
Raadadviseur kabinet minister-president, tevens plaatsvervangend coördinator inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Lid van de commissie van deskundigen toetsing landstatus Curaçao en Sint Maarten
Lid van de Raad voor de rechtshandhaving (Curaçao, Sint Maarten, BES-eilanden)
Staatsraad, sinds 1 november 2011

Huidige nevenfuncties

Lid van de Commissie van Toezicht bescherming persoonsgegevens BES (Caribisch Nederland); 
Coach en mentor bij Intercoach en Comenius-leergangen;
Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie voor de politie-eenheid Amsterdam;
Vicevoorzitter van de Raad voor de Journalistiek;
Lid van het adviescollege toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen.


mr-j-j-van-jacques-eck