Mr. J. (Jaap) de Hullu


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Zutphen op 30 maart 1958

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

Wetenschappelijk medewerker strafrecht Universiteit van Amsterdam
Universitair docent strafrecht Rijksuniversiteit Groningen
Advocaat in Amsterdam
Hoogleraar straf- en procesrecht Universiteit van Tilburg
Raadsheer in (de strafkamer van) de Hoge Raad der Nederlanden
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 april 2015

Huidige nevenfuncties

Auteur boek Materieel strafrecht;
Docent onderdeel Rechtsmiddelen en cassatietechniek.

(N.B. Hoofdfunctie: Raadsheer in (de strafkamer van) de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag)


Mr. J. (Jaap) de Hullu