Mr. H. (Herman) Bolt


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Emmeloord op 25 juli 1955

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

Achtereenvolgens wetenschappelijk ambtenaar (onderzoeker), wetenschappelijk medewerker en universitair docent bij de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen Universitair hoofddocent bij de vakgroep staats- en administratief recht van de Vrije Universiteit te Amsterdam Plaatsvervangend voorzitter, later ondervoorzitter, bij de Raad van beroep te Amsterdam Rechter in de rechtbank Amsterdam
Raadsheer in de Centrale Raad van Beroep Vice-president (later: senior-raadsheer) en lid van het bestuur van de Centrale Raad van Beroep
Senior-raadsheer en rechterlijk lid van het bestuur in het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Waarnemend president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 29 mei 2013

Huidige nevenfuncties

Lid van de Klankbordgroep wetenschappelijk onderzoek van de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen;
Lid van de redactie van de uitgave Rechtstreeks.


mr-h-herman-bolt