Mr. H.G. (Henk) Lubberdink


Staatsraad

Geboren in Goor op 3 november 1951

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

Wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Groningen
Medewerker Juridisch Adviseur Ministerie van Binnenlandse Zaken
Medewerker van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwsubsidies
Adjunct-Juridisch Adviseur Ministerie van Binnenlandse Zaken
Secretaris van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht
Beleidsveldcoördinator bij de stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Vice-president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 september 2001
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: staatsraad)

Huidige nevenfuncties

Lid van het College van Beroep voor het hoger onderwijs;
Voorzitter van de Stichting Horizon;
Secretaris van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland;
Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken.


mr-h-g-henk-lubberdink