Mr. G.N. (Gerard) Roes


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Den Haag op 25 januari 1951

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

Juridisch medewerker bij Directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Hoofd Stafafdeling Openbare Orde en Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
Plaatsvervangend directeur-generaal voor Openbare orde en Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
Directeur Wetgeving, tevens plaatsvervangend Directeur-generaal Internationale aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie
Staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, tevens loco-Secretaris-generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling advisering, sinds 20 januari 2016

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de RKD  - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.


mr-g-n-gerard-roes