Mr. drs. F.C.M.A. (Lex) Michiels


Staatsraad

Geboren in Delft op 18 augustus 1954

Opleiding

Studie Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Gepromoveerd in 1987 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Loopbaan

Wetenschappelijk medewerker staats- en bestuursrecht aan de juridische faculteit Nijmegen
Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht
Hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder handhavingsrecht, aan de Universiteit van Tilburg
Staatsraad, sinds 1 november 2010

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten.


mr-drs-f-c-m-a-lex-michiels