J. (Jan) Franssen


Staatsraad

Geboren in Hilversum op 11 juni 1951

Opleiding

Kandidaatsexamen Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam
Pedagogische Academie

Loopbaan

Leraar geschiedenis en maatschappijleer
Wetenschappelijk medewerker van de Stichting voor Politiek Wetenschappelijk Onderzoek in Den Haag
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD
Burgemeester van Zwolle
Commissaris van de Koning(in) in Zuid-Holland
Staatsraad, sinds 1 januari 2014

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Van Gelder Groep in Elburg;
Voorzitter van het bestuur Koninklijke ANKO;
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus;
Lid van de Raad van Advies van KIVI/NIRIA;
Voorzitter van het bestuur van Algemene Loterij Nederland.


j-jan-franssen