J. (Jan) Franssen


Staatsraad

Geboren in Hilversum op 11 juni 1951

Opleiding

Kandidaatsexamen Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam
Pedagogische Academie

Loopbaan

Leraar geschiedenis en maatschappijleer
Wetenschappelijk medewerker van de Stichting voor Politiek Wetenschappelijk Onderzoek in Den Haag
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD
Burgemeester van Zwolle
Commissaris van de Koning(in) in Zuid-Holland
Staatsraad, sinds 1 januari 2014

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van de raad van commissarissen Van Gelder Groep in Elburg;
Voorzitter van het bestuur van Algemene Loterij Nederland;
Co-voorzitter van de Stichting Kansspelbelangen NOC/NSF en ALN (STAK);
Voorzitter van de raad van toezicht van EDventure;
Voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Onderwijszorg Nederland (ONL);
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI);
Lid van de raad van advies van het Cheider;
Lid van het bestuur van de dr. Ariënsstichting;
Lid van de spiegelgroep die het college van gedeputeerde staten van Gelderland adviseert bij het voornemen tot herindeling van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld.


j-jan-franssen