Drs. D.M. (Dick) Sluimers


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Den Haag op 27 maart 1953

Opleiding

Studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Studie Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

Beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën
Plaatsvervangend Directeur Financieel-Economische Vraagstukken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Plaatsvervangend Directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport
Plaatsvervangend thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën
Directeur-generaal van de Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën
Directeur Financiën van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Voorzitter van de Directieraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Algemene Pensioen Groep N.V.
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling advisering, sinds 20 januari 2016

Huidige nevenfuncties

Lid van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel;
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van NIBC;
Voorzitter Raad van Commissarissen Euronext N.V. en voorzitter Raad van Commissarissen Euronext Amsterdam N.V.;
Lid Board of Directors FWD Group Limited in Hong Kong;
Lid Curatorium Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering;
Lid van het bestuur van het Concertgebouwfonds;
Lid van de Raad van Toezicht van Erasmus Trustfonds;
Lid van het bestuur van de Stichting voor Oeconomische Politiek;
Lid van het bestuur van het Dresselhuys Fonds;
Adviseur van Quore Capital;
Adviseur van Hemmingway Corporate Finance;
Adviseur van Hakluyt & Company;
Lid van de Adviesraad van Spencer Stuart.


Drs. D.M. (Dick) Sluimers