Dr. A.F.P. (Age) Bakker


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Bolsward op 15 juni 1950

Opleiding

Economiestudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
Gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

Beleidsmedewerker bij De Nederlandsche Bank
Adviseur van de bewindvoerder van het Internationaal Monetair Fonds in Washington
Afdelingsdirecteur bij De Nederlandsche Bank
Onderdirecteur Monetaire en economische beleidssector en automatiseringssector bij De Nederlandsche Bank
Kroonlid van de Sociaal Economische Raad
Directeur Financiële markten bij De Nederlandsche Bank
Bewindvoerder van het Internationaal Monetair Fonds in Washington
Hoogleraar aan de Economische faculteit aan de Vrije Universiteit
Voorzitter van de Colleges voor financieel toezicht op de Caribische landen van het Koninkrijk
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling advisering, sinds 31 augustus 2016

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank;
Voorzitter van de adviescommissie openstelling Borgstellingsregeling MKB van het ministerie van Economische Zaken;
Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Caribisch Nederland;
Bestuurslid/penningmeester van de Stichting de Cromhouthuizen.


dr-a-f-p-age-bakker