Mr. dr. R.K. (Rob) Visser


Secretaris

Geboren in Franeker op 11 november 1954

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Geschiedenisstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Gepromoveerd in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden

Loopbaan

Ambtenaar Buitenlandse Dienst
Adjunct-secretaris van de ministerraad
Raadadviseur bij het kabinet van de minister-president
Plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken
Directeur-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingen Zaken van het Ministerie van Justitie
Executive director van het European Asylum Support Office (EASO)
Secretaris van de Raad van State, sinds 1 januari 2016

Huidige nevenfuncties

Lid van de Maatschappelijke Adviesraad van de Tilburg Law School (Tilburg University);
Lid Begeleidingscommissie Geschiedenis van het Ministerie van Justitie;
Lid Raad van Advies van De Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel;
Lid van de Adviesraad LDE Centre Governance of Migration and Diversity.


mr-dr-r-k-rob-visser