Drs. J.A.M.L. (Johan) Abcouwer


Plaatsvervangend secretaris

Geboren in Leiden op 25 april 1961

Opleiding

Studie rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

Trainee Rijksoverheid
Stafmedewerker Kabinet der Koningin
Beleidsmedewerker Kabinet Commissaris der Koningin Noord-Brabant
Algemeen secretaris Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD)
Hoofd Georganiseerd Overleg en Medezeggenschap/Lid Managementteam Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)
Directeur Bedrijfsvoering/Lid Gerechtsbestuur Hoge Raad der Nederlanden
Directeur Personeel, Regie ICT en Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Plaatsvervangend secretaris, sinds 1 december 2010

Huidige nevenfuncties

Vice-voorzitter van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden.


Drs. J.A.M.L. (Johan) Abcouwer