Drs. P.B. (Betty) Feenstra


Directeur Bestuursondersteuning

Geboren in Heerenveen op 12 maart 1980

Opleiding

Doctoraal Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht

Loopbaan

Stafmedewerker bij de Onderwijsraad
Senior en coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kwartiermaker en afdelingshoofd a.i. Beleidsinformatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoofd Afdeling Beleidsinformatie en plaatsvervangend directeur Inkoop, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoofd Afdeling I-Functie Rijk bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Manager Afdeling Afspraken en Gegevensmanagement, directie Basisinformatie bij de gemeente Amsterdam
Directeur Bestuursondersteuning bij de Raad van State, sinds 1 oktober 2021

Huidige nevenfuncties

(Onbezoldigd) Bestuurslid en penningmeester Transparency International Nederland


Betty-Feenstra_2023