Drs. H.Æ. (Harry) Medema


Directeur Bestuursrechtspraak

Geboren in Winsum op 24 maart 1965

Opleiding

HEAO Bestuurskunde aan de Hanzehogeschool Groningen
Juridische Bestuurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant

Loopbaan

Inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën
Afdelingshoofd bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën
Directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Topadviseur en interimmanager voor bestuurskunde en financiën bij de Algemene Bestuursdienst/ABD-interim, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directeur Bestuursrechtspraak Raad van State, sinds 1 april 2017

Huidige nevenfuncties

Vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH);
Voorzitter van het schoolbestuur Stichting School met de Bijbel in Den Haag;
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Soeterdael in Zoetermeer.


Drs. H. Æ. (Harry) Medema