Mr. E.J.J.M. Kneepkens (Urmond)


Gegevens

Nollen & Kneepkens mediators
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond
postbus 1750
6201 BT Maastricht
Website: www.nollenkneepkens.nl
E-mail: [email protected]
Telefoon: 043 8802259
Mobiel : 06 46186728
Bank: 1275 72 864
Voor mediation is mijn uurtarief EUR 190,- (exclusief BTW).

Inschrijvingsnummer bij de Raad voor de Rechtsbijstand: A05880
Det Norske Veritas kenmerk: CERT-59079-2005-MED-N-ROT-RvA

Curriculum Vitae

Ernest J.J.M. Kneepkens (1952) werd in Weert geboren. Na de middelbare school volgde hij de (internationale) rechtenstudie aan de Universiteit te Utrecht. Na zijn studie werkte hij tot 1981 gedurende drie jaar bij het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag, bij het Directoraat Generaal “Buitenlandse Economische Betrekkingen”. In 1981 stapte hij over naar de advocatuur en trad in dienst bij Boels Zanders Advocaten, waar hij in 1992 partner werd met als specialisatie Ondernemingsrecht en Handelsrecht in de vestiging Maastricht. Vanwege zijn ervaring en wijze van praktijkvoering werd hij door de rechtbank Maastricht in 1995 aangetrokken als rechter-plaatsvervanger.

Sinds 2002 is hij in toenemende mate actief geworden als – gecertificeerd- NMI mediator. Hij is als rechtbank-mediator verbonden aan de gerechten te Maastricht, Roermond en Den Bosch (gerechtshof). Zijn mediation praktijk bestaat uit merendeel zakelijke en bestuursrechtelijke geschillen. De ervaring met bestuursrechtelijke mediations is aantoonbaar en beslaat ruwweg de helft van het aantal behandelde zaken. In juni 2011 heeft hij afscheid genomen van de advocatuur en heeft de keuze gemaakt om fulltime mediator te zijn.


mr-e-j-j-m-kneepkens