De Raad van State bestaat uit leden, staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst. Dat zijn er momenteel ongeveer 70. De organisatie bestaat daarnaast uit ongeveer 630 medewerkers, onder wie 325 juristen. De vice-president heeft de dagelijkse leiding over het college en de organisatie van de Raad. Op dit moment is mr. Thom de Graaf vice-president van de Raad van State.

Vice-President

Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

Lid van de Raad van State

Staatsraad van het Koninkrijk

Staatsraad