Via onderstaande link is de meest actuele tekst van de Algemene wet bestuursrecht te raadplegen. Deze volledige tekst is gepubliceerd op de website van overheid.nl.

Hoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Voor de juiste tekst zijn uitsluitend de teksten in het Staatsblad beslissend.