Digitaal Portaal Mijn Zaak

De rechtspraak moderniseert en digitaliseert. Over een paar jaar verlopen alle gerechtelijke procedures digitaal. Papieren dossiers maken plaats voor digitale dossiers.

Bij de rechtbank is het vanaf 12 juni 2017 verplicht om in asiel- en bewaringszaken digitaal te procederen.
Deze verplichting geldt nog niet voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak start vanaf 12 juni 2017 met een gecontroleerde, vrijwillige fase waarin een aantal advocaten in asiel- en bewaringszaken langs elektronische weg kunnen procederen.

Mijn Zaak, het digitaal portaal van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt op dit moment ontwikkeld. De verplichting voor hoger beroep om in asiel- en bewaringszaken digitaal te procederen gaat pas in als het digitale systeem van de Afdeling bestuursrechtspraak goed, betrouwbaar en veilig werkt. Bij het besluit dat aan alle voorwaarden voor een verantwoorde implementatie is voldaan, worden de advocatuur en de IND betrokken.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de invoering van digitaal procederen bij de Raad van State.