Informatie

Werkwijze

Als partijen met behulp van een onafhankelijke derde gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil, is er sprake van mediation.

De Raad van State biedt mediation aan in de Ruimtelijke-ordeningskamer en de Algemene kamer. Een stapsgewijze beschrijving van de werkwijze.

Mediators

Voorbeelden

Een overzicht van mediators met een kort curriculum vitae.

Bij mediation zoeken de partijen samen naar een oplossing voor hun geschil. Drie voorbeelden illustreren dat.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer