De Afdeling advisering van de Raad van State toetst wetsvoorstellen en andere adviesaanvragen op drie aspecten: kwaliteit van beleid, juridische kwaliteit en wetstechnische kwaliteit.

Het toetsingskader van de Raad van State bestaat uit drie onderdelen:

 • Beleidsanalytische toets
 • Juridische toets
 • Wetstechnische toets

Toets 1: de beleidsanalytische toets

De beleidsanalytische toets (BAT) is een kritische analyse van de beleidsmatige aspecten van het voorstel. Daarbij gaat de Afdeling advisering uit van de (politieke) keuzes die de regering of de indieners (bijvoorbeeld Kamerleden) hebben gemaakt.

Belangrijk aandachtspunt is de toelichting. Is de reden voor deze nieuwe wet of maatregel duidelijk verwoord? En overtuigt deze argumentatie?

Onderdelen beleidsanalytische toets
De beleidsanalytische toets (BAT) bestaat uit drie onderdelen:

 • Probleembeschrijving
  Wat is het probleem? Waarom is dit een probleem? En voor wie? Wat is de context? Deze en andere vragen komen hier aan bod.
 • Probleemaanpak
  Is deze regeling wel een (effectieve) oplossing voor het gedefinieerde probleem?
 • Uitvoering
  Is de voorgestelde uitvoering adequaat?

Lees ook de uitgebreide toelichting op de beleidsanalytische toets. De verschillende stappen worden hier verder uitgediept.

Toets 2: de juridische toets

De juridische toets beoordeelt de juridische kwaliteit van het voorstel. Daarbij gaat het om twee hoofdonderdelen:

 • Toetsing aan hoger recht
  Is het voorstel in strijd met (internationaal) hoger recht? Daarbij kijkt de Afdeling advisering naar geschreven én ongeschreven recht.
 • Inpassing in bestaand recht
  Past het voorstel binnen het bestaande rechtssysteem? En is het ontwerp, in het kader daarvan, wel nodig?

Lees ook de uitgebreide toelichting op de juridische toets. De verschillende stappen worden hier verder uitgediept.

Toets 3: de wetstechnische toets

De wetstechnische toets beoordeelt de technische kwaliteit van het voorstel en de toelichting bij het voorstel. Technische aspecten als logische en systematische opbouw, innerlijke consistentie en terminologie worden onder de loep genomen.

Lees ook de uitgebreide toelichting op de wetstechnische toets.