Mr. C.M. Hansen (Uitgeest)


Gegevens

Mr. C.M. Hansen
Lepelaarstraat 3
1911 WT Uitgeest
Kantoor: Baangracht 2, 1811 DC Alkmaar
Telefoon: 0251 – 312284
Mobiel: 06-13485461
Website: www.mediationhuis.nl of www.hansenmediation.nl
Uurtarief: € 160,00 (familiezaken) en € 180,00 (zakelijk en overheid)
Bankrekening: NL 37 INGB 0001 5456 31 t.n.v. C.M. Hansen te Uitgeest

Curriculum Vitae

Mr. Kees Hansen (1944) is sinds 2002 mediator en voert sinds 2008 zijn mediationpraktijk voor overheidszaken en familiezaken in het Mediationhuis in Alkmaar. Hij is directeur van het Mediationhuis in Alkmaar. Het Mediationhuis is een samenwerkingsverband van mediators die gezamenlijk het mediationvak uitoefenen en op een hoger vlak willen brengen. De specialisatie is met name gericht op het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige mediations in de praktijk. In dit kader is er veel onderling overleg om tot een hoge graad van dienstverlening te komen. Bij ingewikkelde mediations wordt onderling samengewerkt omdat er mediators met verschillende disciplines bij het Mediationhuis zijn aangesloten. Naast familiezaken is zijn specialiteit het oplossen van problemen bij de gemeentelijke overheid.

In het verleden werkte hij als gemeentesecretaris in de gemeente Uitgeest en als docent bij de Bestuursacademie Nederland in de vakken Gemeenterecht, Bestuursrecht en Gemeentefinanciën. Daarnaast bekleedde hij diverse voorzitterschappen in de gezondheidszorg en de woningbouw. Hij heeft meegewerkt aan het studieboek van de Bestuursacademie “Inleiding Gemeentewet” dat is uitgebracht na de dualisering van het gemeentebestuur.

In het Mediationhuis in Alkmaar houdt hij zich, naast het regelmatig uitvoeren van mediations, bezig met het besturen van het Mediationhuis en het volgen en begeleiden van nieuw opgeleide mediators. Hij is aangesloten bij de rechtbank Noord-Holland voor bestuursrechtelijke zaken en familiezaken en voert ook regelmatig zaken voor de rechtbank uit.

Wat hem drijft in mediation is mensen weer bij elkaar brengen met respect voor de persoon en de focus op het vinden van praktische oplossingen.
Hij is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.


mr-c-m-hansen