Werkafspraken


De Klimaatwet schrijft voor dat de Afdeling advisering wordt gehoord over het vijfjaarlijkse Klimaatplan, de jaarlijkse Klimaatnota en de tweejaarlijkse VoortgangsrapportageDe Klimaatwet schrijft ook voor dat het Planbureau voor de Leefomgeving een keer per jaar aan de minister van Economische Zaken en Klimaat een klimaat- en energieverkenning uitbrengt.

De Afdeling advisering heeft met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau werkafspraken gemaakt.


Werkafspraken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Werkafspraken met het Planbureau voor de Leefomgeving

Werkafspraken met het Centraal Planbureau