Kinderopvangtoeslag en de Afdeling bestuursrechtspraak


Op 17 december 2020 presenteerde de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag haar rapport ‘Ongekend onrecht’ uit. De commissie constateert in het rapport dat bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Dit verwijt treft niet alleen de uitvoering, specifiek de Belastingdienst/Toeslagen, maar ook de wetgever en de rechtspraak. Dat vraagt om een reactie en een reflectie.

Reacties

Direct na het verschijnen van het rapport bracht de Raad van State een eerste korte verklaring uit, waarin werd aangekondigd dat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Bart Jan van Ettekoven, in januari 2021 met een uitgebreidere reactie zou komen. Op 9 januari 2021 gaf hij een interview in Trouw. Een week later volgde een uitgebreide, inhoudelijke bijdrage van zijn hand in het Nederlands Juristenblad. Van Ettekoven schrijft daarin onder andere: “De Afdeling bestuursrechtspraak trekt zich de kritiek op de bestuursrechtspraak aan. De kritiek raakt mij; niet alleen als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, maar ook als bestuursrechter in hart en nieren.” In zijn bijdrage kondigt hij aan dat de Afdeling bestuursrechtspraak aan de slag zal gaan met zelfonderzoek en reflectie.

Programma van reflectie

De opzet en de inhoud van het programma van reflectie is op deze website te lezen. Hierin worden het doel, de onderdelen, de organisatie en het tijdschema beschreven. Het programma is omvangrijk. Er is een commissie met externen ingesteld die het programma zal begeleiden.

Online bijeenkomst met NVvR

Op 25 januari 2021 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak een online bijeenkomst over de ‘rechterlijke reflectie’ op het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie. Bart Jan van Ettekoven ging een half uur in gesprek met journalist Miek Smilde over het rapport en over de kritiek op de Afdeling bestuursrechtspraak.