Informatie over behandeling nieuw gasbesluit Groningen


Tegen het nieuwe besluit voor de gaswinning in Groningen zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 beroepschriften binnengekomen. Onder de bezwaarmakers is een groot aantal individuele burgers, maar ook de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, twee waterschappen, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad.

Uitspraak half juli 2019 verwacht

Op woensdag 17 april en donderdag 18 april zijn de beroepschriften tijdens een rechtszitting behandeld door de staatsraden Uylenburg, Sevenster en Schueler. De uitspraak wordt half juli verwacht. Begin juli maken we de exacte uitspraakdatum bekend. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice op onze website. Het nummer van deze zaak is 201810054/1.

Onderwerpen tijdens de zitting

Tijdens de zitting kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Afwegingskader
  • Belang van veiligheid:
  1. uitgangspunten minister bij beoordeling veiligheidsrisico's;
  2. gebruikte onderzoeken;
  3. versterkingsoperatie;
  4. gevoelens van onveiligheid.
  • Schade, voor zover in deze procedure relevant
  • Belang van leveringszekerheid
  • Door de minister gemaakte belangenafweging
  • Overige onderwerpen (onder andere natuur)

Gaswinning

De minister heeft in november 2018 de gaswinning in Groningen vastgesteld op 19,4 miljard Nm3 gas per jaar in een qua temperatuur gemiddeld jaar. De bedoeling is dat dit gaswinningsbesluit geldt tot 1 oktober 2019.