Informatie over behandeling nieuw gasbesluit Groningen


Tegen het nieuwe besluit voor de gaswinning in Groningen zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 beroepschriften binnengekomen. Onder de bezwaarmakers is een groot aantal individuele burgers, maar ook de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, twee waterschappen, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad.

Uitspraak 3 juli 2019

De uitspraak over de gaswinning in Groningen zal op 3 juli 2019 om 10.15 uur worden gedaan. De volledige tekst van de uitspraak met een begeleidend persbericht zal die dag om 10.30 uur op de website worden gepubliceerd.

Op woensdag 17 april en donderdag 18 april zijn de beroepschriften tijdens een rechtszitting behandeld door de staatsraden Uylenburg, Sevenster en Schueler.

Onderwerpen tijdens de zitting

Tijdens de zitting kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Afwegingskader
  • Belang van veiligheid:
  1. uitgangspunten minister bij beoordeling veiligheidsrisico's;
  2. gebruikte onderzoeken;
  3. versterkingsoperatie;
  4. gevoelens van onveiligheid.
  • Schade, voor zover in deze procedure relevant
  • Belang van leveringszekerheid
  • Door de minister gemaakte belangenafweging
  • Overige onderwerpen (onder andere natuur)

Gaswinning

De minister heeft in november 2018 de gaswinning in Groningen vastgesteld op 19,4 miljard Nm3 gas per jaar in een qua temperatuur gemiddeld jaar. De bedoeling is dat dit gaswinningsbesluit geldt tot 1 oktober 2019.