Regelmatig worden de gegevens op deze site vernieuwd en uitgebreid. De informatie (links inbegrepen) wordt geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd wordt.

De redactie van deze website ligt bij de afdeling Communicatie van de Raad van State. Het auteursrecht op deze website wordt door de afdeling Communicatie uitdrukkelijk voorbehouden. Onder voorwaarde dat (een link naar) de bron wordt vermeld, mogen onderdelen van de inhoud van deze website worden overgenomen.

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende bedrijven: 3rdbase (bouw), Zoink by Zaptronic (ontwerp), Sabel Communicatie (tekst), Jungle Minds (internetadvies).