Digitaal procederen


Wilt u uw (hoger)beroepschrift of andere processtukken digitaal indienen? Wij bieden daarvoor de volgende mogelijkheden:

  • Veilig Mailen: voor de advocatuur, bestuursorganen, organisaties en studenten bestaat de mogelijkheid om processtukken aan te leveren via Veilig Mailen.
  • Digitaal loket: burgers kunnen processtukken aanleveren door deze te uploaden via het Digitaal loket.
  • Portaal Mijn Zaak: processtukken in het kader van vreemdelingenzaken kunnen worden aangeleverd via het portaal Mijn Zaak.

De Afdeling bestuursrechtspraak verzendt processtukken voor zaken aan alle betrokkenen via de post of via het portaal Mijn Zaak voor portaalzaken. Alleen in geval van spoed maakt de Afdeling gebruik van de fax of Veilig Mailen.

E-mailadres voor algemene vragen

Voor algemene vragen over de Raad van State kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. U kunt via dit e-mailadres geen (hoger)beroepschriften of andere processtukken indienen.