Op deze pagina vindt u de adressen, telefoonnummers en openingstijden van de belangrijkste afdelingen van de Raad van State.

Bezoekadres

Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag

Postadres

Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor post kunt u uitsluitend dit postbusnummer gebruiken. Voor expreszendingen en het persoonlijk afgeven van stukken tijdens kantooruren (08.30 uur - 17.00 uur):

Oranjestraat 15
2514 JB  Den Haag

Algemeen telefoon- en faxnummer

Telefoon: 070 - 426 44 26
Fax: 070 - 365 13 80

Uit het oogpunt van veiligheid worden bij de Raad van State inkomende telefoongesprekken opgenomen. Dit gebeurt uitsluitend om bij een telefonische dreiging of een bommelding de gevoerde telefoongesprekken terug te kunnen luisteren. Als er aangifte is gedaan, kunnen politie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Inlichtingen- of Opsporingsdiensten de Raad van State verzoeken opnamen terug te luisteren. Na zeven dagen worden de telefoongesprekken automatisch vernietigd. Als er een vermoeden is van een misdrijf, kunnen de gesprekken onder voorwaarden langer worden bewaard.

Spoed

Als voor een voorlopige uitspraak een voorziening nodig is die niet kan wachten tot de gewone openingstijden, dan dient u contact op te nemen met het algemene telefoonnummer van de Raad van State. Dit nummer is: 070 – 426 44 26. Faxen worden alleen verwerkt tijdens kantooruren.

Locaties

De Raad van State is gevestigd in het gebouw aan Kneuterdijk 22 in het centrum van Den Haag. In dit gebouw vinden de zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak plaats en het gebouw is dus voor een deel toegankelijk voor het publiek. Dit is ook het bezoekadres van de Raad van State. Oranjestraat 15 is het adres waar leveranciers hun goederen kunnen afleveren. Een aantal medewerkers van de ondersteunende diensten van de Raad is gevestigd op andere adressen in de buurt. Op Binnenhof 1 vinden de vergaderingen van de Afdeling advisering plaats. Deze zijn besloten.  

Binnenhof 1

2513 AA Den Haag

Kneuterdijk 22

2514 EN Den Haag

Oranjestraat 15

2514 JB Den Haag

Publieks- en persvoorlichting

De afdeling Communicatie, waaronder publieks- en persvoorlichting vallen, is gehuisvest in het pand Kneuterdijk 22.

Publieksvoorlichting:

Kneuterdijk 22, kamer C 205
Telefoon: 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33

Bij publieksvoorlichting kunt u terecht voor algemene vragen over de Raad van State. De openingstijden van publieksvoorlichting zijn van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Persvoorlichting:

Kneuterdijk 22, kamer C 203
Telefoon: 070 - 426 48 12 of 070 - 426 45 20

Journalisten kunnen contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State voor algemene informatie, een uitspraak of advies of met interviewverzoeken.

E-mailadres van de afdeling Communicatie: voorlichting@raadvanstate.nl

U kunt via dit e-mailadres geen beroepschriften of andere stukken indienen die betrekking hebben op zaken die lopen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit kan alleen per post of per fax of via het Digitaal loket op deze website.

Het e-mailadres is ook niet bedoeld voor het opvragen van informatie over aanhangige zaken. Dit kunt u telefonisch doen bij de behandelende ambtenaar van uw zaak.
Als u geen zaak heeft lopen bij de Afdeling bestuursrechtspraak, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

Webmaster

Suggesties en opmerkingen over deze site? Laat het weten aan onze webmaster.