Informatie

Rapportages Begrotingstoezicht

Algemene informatie over de rol van de Afdeling advisering als onafhankelijk toezichthouder van de begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken.

Twee keer per jaar brengt de Afdeling advisering een rapportage uit in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht.

Werkafspraken met het CPB

Werkafspraken met Financiën

De Afdeling advisering heeft met het Centraal Planbureau werkafspraken gemaakt over het onafhankelijk begrotingstoezicht. Deze werkafspraken zijn openbaar.

De Afdeling advisering heeft met het ministerie van Financiën werkafspraken gemaakt over het onafhankelijk begrotingstoezicht. Deze werkafspraken zijn openbaar.