Woensdag 13 februari 2019

10.00 uur

Exploitatievergunning voor sporthal in Bodegraven
Zitting over de exploitatievergunning die het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk heeft verleend voor sporthal De Sporthoeve in Bodegraven.  Twee omwonenden zijn het niet eens met de vergunning en kwamen daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Volgens hen is de vergunning in strijd met het bestemmingsplan en tast het gebruik van de sporthal hun woongenot aan. De rechtbank verklaarde hun beroep in maart 2018 echter ongegrond. De omwonenden laten het er niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich over een exploitatievergunning voor deze sporthal buigt. In september 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak al een uitspraak over een eerdere exploitatievergunning voor de sporthal. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigde toen de exploitatievergunning. Die uitspraak met zaaknummer 201506742/1 staat op de website. (zaaknummer 201803551/1)

10.15 uur

Openbaarmaking uitspraken
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.  

13.30 uur

Informatieverzoek over verplaatsing pelsdierhouderij
Zitting over de weigering door de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken (nu de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om bepaalde stukken openbaar te maken over de verplaatsing van een pelsdierhouderij. Stichting Animal Rights had daarom gevraagd. De staatssecretaris heeft veel stukken wel openbaar gemaakt, maar heeft de namen en adressen van betrokkenen niet willen vrijgeven. Ook heeft de staatssecretaris geweigerd om aantallen dieren en huisvestingsplaatsen te noemen. Animal Rights kwam tegen deze gedeeltelijke weigering eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland. De rechtbank gaf Animal Rights in april 2018 voor een deel gelijk. Volgens de rechtbank had de staatssecretaris het relatienummer van de pelsdierhouderij openbaar kunnen maken, net als gegevens over de aantallen dieren, huisvestingsplaatsen en locaties. De pelsdierhouderij en de minister van LNV komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201804176/1)