Dinsdag 12 februari 2019

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Varkensstraat' van de gemeente Arnhem
Zitting over het bestemmingsplan 'Varkensstraat' dat de gemeenteraad van Arnhem heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gelijknamige straat in het uitgaansgebied van Arnhem. Verschillende eigenaren van horecapanden in de Varkensstraat komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn het niet eens met de 'uitsterfregeling' die in het bestemmingsplan is opgenomen voor horecazaken en willen voorkomen dat panden die binnenkort leeg komen te staan, daarna niet meer voor horeca kunnen worden gebruikt. Verder vinden zij dat de noodzaak van die uitsterfregeling niet voldoende is onderbouwd. Volgens hen bestaat er juist behoefte aan horeca. (zaaknummer 201800451/1)

11.00 uur

Dempen insteekhaven Dollegoor in Almelo
Zitting over het bestemmingsplan 'Gedeeltelijk dempen 2e insteekhaven Dollegoor' dat de gemeenteraad van Almelo heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een insteekhaven bij het bedrijventerrein Dollegoor te dempen om zo meer grondoppervlak voor bedrijven te creëren. Tegen het bestemmingsplan is het bedrijf All-In Containers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bedrijf zegt de insteekhaven nodig te hebben voor transport van en naar het bedrijfsterrein. In afwachting van een definitieve uitspraak op het beroep, vraagt het bedrijf de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan te schorsen. (zaaknummer 201809668/2)

12.00 uur

Vergunningen voor windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3
Zitting over verschillende vergunningen die de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Economische Zaken en Klimaat en verschillende provincie-en gemeentebesturen hebben verleend voor de derde fase van de aanleg van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dit windpark ligt in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Onder meer stichting Platform Storm is tegen de vergunningen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens Platform Storm hebben de windturbines te veel vermogen en zijn ze daarom in strijd met het bestemmingsplan voor het windpark. Verder zegt het Platform Storm dat de verschillende overheden niet de juiste procedures hebben gevolgd bij het verlenen van de vergunningen. Ook had volgens het Platform Storm meer milieuonderzoek moeten worden gedaan. In afwachting van een definitieve uitspraak op het beroep, vraagt het Platform Storm de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de vergunningen te schorsen. (zaaknummer 201809004/2)

15.00 uur

Informatieverzoek Praxis Almelo
Zitting over een informatieverzoek van bouwmarkt Praxis aan het college van burgemeester en wethouders van Almelo. Praxis had het gemeentebestuur gevraagd naar allerlei stukken die betrekking hebben op de komst van concurrent Hornbach in Almelo. Het gemeentebestuur wilde niet alle stukken openbaar maken. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over deze kwestie buigt. In december 2017 deed zij hierover al een eerdere uitspraak. Die uitspraak met zaaknummer 201608427/1 staat op de website. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde Praxis in het gelijk en vernietigde de weigering van het gemeentebestuur om bepaalde stukken openbaar te maken. Daarom moest het gemeentebestuur een nieuw besluit nemen. Inmiddels heeft het gemeentebestuur dat nieuwe besluit genomen en openbaarmaking van bepaalde stukken opnieuw geweigerd. Tegen die weigering komt Praxis opnieuw in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. (zaaknummer 201802777/1)