Donderdag 17 januari 2019

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Havenstraatterrein' van de gemeente Amsterdam
Zitting over het bestemmingsplan 'Havenstraatterrein' dat de gemeenteraad van Amsterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de transformatie van het Havenstraatterrein mogelijk naar een gemengd woon-werkgebied met een basisschool. Het is de bedoeling dat er ruim 500 woningen komen. Het Havenstraatterrein ligt in de buurt van het Haarlemmermeerstation en de tramremise Havenstraat. Tegen het bestemmingsplan komen het Trammuseum en de Museumtramlijn Amsterdam in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze zijn het niet eens met het bestemmingsplan, omdat de bestemmingen voor het Amsterdams trammuseum, de historische tramspoorlijn en de bijbehorende stallings- en onderhoudsloods niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Daarnaast komt de eigenaar van een B&B in de buurt in beroep tegen het bestemmingsplan. Ook de B&B is niet in het bestemmingsplan opgenomen. Daarnaast komen een huurder van het terrein en de belangenvereniging Gebruikers van het Industrieterrein Haarlemmermeerstation tegen het bestemmingsplan in beroep. Zij vrezen dat de bedrijvigheid op het terrein in het nauw komt door de nieuwe woningen die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Ook vrezen ze verkeersproblemen. Bovendien vindt de vereniging dat ze te weinig is betrokken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. (zaaknummer 201804611/1)
De zitting gaat ook over de hogere geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft vastgesteld vanwege het bestemmingsplan. Tegen dat besluit komen de bezwaarmakers ook in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201804613/1)

10.00 uur

Omgevingsvergunning voor verblijfsaccommodatie bij zeilschool in Uitdam
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Waterland heeft verleend voor een groepsaccommodatie bij een zeilschool aan de Zeedijk in Uitdam. De dorpsraad Uitdam is het niet eens met de omgevingsvergunning en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. De dorpsraad vindt de groepsaccommodatie te groot worden. Ook zouden de investeerders in de groepsaccommodatie geen directe binding met de zeilsport hebben. Er zou op de plek van de groepsaccommodatie beter een havenkantoor kunnen komen, aldus de dorpsraad. De rechtbank verklaarde het beroep van de dorpsraad in oktober 2018 echter ongegrond. De dorpsraad laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In afwachting van een definitieve uitspraak op het hoger beroep, vraagt de dorpsraad de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de omgevingsvergunning te schorsen. (zaaknummer 201809442/2)

10.45 uur

Intrekking vergunningen voor discotheek 'Epic' in Tilburg
Zitting over het besluit van de burgemeester van Tilburg om de vergunningen van discotheek 'Epic' aan de Heuvelring in te trekken. De burgemeester heeft dat besloten na een zogenoemd Bibob-advies. Daaruit zou blijken dat er ernstig gevaar is dat de exploitant van de discotheek de vergunningen gebruikt om strafbare feiten te plegen. De exploitant bestrijdt dat en kwam eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die verklaarde zijn beroep eind januari 2018 ongegrond en wees een voorlopige voorziening af. Hierdoor moest de discotheek zijn deuren direct sluiten. De exploitant is daarna in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die oordeelde in maart 2018 dat de burgemeester een nieuw besluit op het bezwaar van de exploitant moest nemen, omdat niet vaststond dat er ernstig gevaar was dat de exploitant de vergunning zou gebruiken voor strafbare feiten. Die uitspraak met zaaknummers 201801008/1 en 201801008/3 staat op de website. In december 2018 nam de burgemeester een nieuw besluit op het bezwaar van de exploitant, waarbij hij de vergunningen opnieuw introk. De exploitant is tegen dat besluit in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In de tussentijd vraagt hij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om een voorlopige voorziening te treffen, zodat de discotheek niet direct dicht hoeft. (zaaknummer 201810252/2)

11.0 uur

Spoedverzoek tegen gaswinningsplan Groningen
Zitting over het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat om in te stemmen met de wijziging van de gaswinning in Groningen. De minister heeft in november 2018 de gaswinning in Groningen vastgesteld op 19,4 miljard kubieke meter gas per jaar. De bedoeling is dat dit gaswinningsbesluit geldt tot 1 oktober 2019. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich buigt over een geschil over de gaswinning in Groningen. Op 15 november 2017 en op 18 november 2015 heeft ze uitspraken gedaan over eerdere gaswinningsbesluiten. In totaal heeft de Afdeling bestuursrechtspraak 26 beroepschriften ontvangen tegen het nieuwe instemmingsbesluit, waaronder die van de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. De Afdeling bestuursrechtspraak zal deze beroepschriften later dit jaar op een rechtszitting behandelen, zoals het er nu naar uitziet half april 2019. Daarna doet zij een definitieve uitspraak in deze zaak. De zitting van vandaag gaat over twee spoedverzoeken van een aantal individuele bezwaarmakers. Zij willen dat het instemmingsbesluit met spoed van tafel gaat. Volgens de bezwaarmakers moet de gaswinning in het Groningenveld helemaal worden stopgezet, of anders moet worden gemaximeerd op twaalf miljard kubieke meter. De gaswinning zou volgens hen pas weer gestart mogen worden als de veiligheid van de inwoners van het gebied voorop staat en bewezen is dat de gaswinning geen gevaar oplevert. (zaaknummer 201810054/2)

14.00 uur

Uitzenden van SterrenNL Radio via DAB+
Zitting over de weigering van het Commissariaat voor de Media om maatregelen te nemen tegen de NPO vanwege het uitzenden van SterrenNL Radio via DAB+, een netwerk voor digitale radio-uitzendingen. RadioCorp B.V., de eigenaar van 100% NL, had het Commissariaat eerder gevraagd om in te grijpen tegen het uitzenden van SterrenNL op de digitale ether. Volgens RadioCorp had de NPO vooraf toestemming moeten vragen voor het uitzenden op DAB+ en had er moeten worden aangetoond dat er geen ‘distributieschaarste’ is op het digitale netwerk. In geval van distributieschaarste is voor de uitzending namelijk toestemming nodig van de verantwoordelijke minister. Die toestemming is niet gegeven. Daarom is de uitzending van SterrenNL op DAB+ op dit moment illegaal, aldus RadioCorps. RadioCorps kwam tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die gaf RadioCorps in december 2018 gelijk en oordeelde dat er distributieschaarste is, en daarmee een overtreding van de Mediawet. De rechtbank gaf het Commissariaat voor de Media daarbij de opdracht om uiterlijk op 25 januari 2019 een nieuw besluit te nemen op het verzoek van RadioCorp. De NPO komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de tussentijd vraagt de NPO de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de opdracht van de rechtbank om een nieuw besluit te nemen te schorsen, zodat het SterrenNL voorlopig kan blijven uitzenden via DAB+. (zaaknummer 201810355/2)