Woensdag 16 januari 2019

10.00 uur

Honderden nieuwe woningen in Soesterberg
Zitting over het bestemmingsplan 'Oude Tempel' dat de gemeenteraad van Soest heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt maximaal 300 nieuwe woningen mogelijk aan de noordoostkant van Soesterberg. Het gaat om een deel van het landgoed Oude Tempel. Een groep omwonenden van de woningbouwlocatie en de Stichting Milieuzorg Zeist komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden zijn bang voor overlast van het verkeer naar de nieuwe woningen. De verkeersonderzoeken die zijn gedaan, kloppen volgens hen niet. Verder betwijfelen zij dat behoefte bestaat aan de nieuwe woningen en vrezen zij voor aantasting van hun woongenot. De stichting denkt dat de woningbouw de natuur zal aantasten. (zaaknummer 201801652/1)

10.15 uur

Openbaarmaking uitspraken
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.